ELBILAR LADDNING - VANLIGA FRÅGOR

Vi har sammanställt de vanligast förekommande frågorna relaterade till ABC-laddning och laddning av elbilar i den här sektionen

De fem vanligaste frågorna om laddning:

Vad kostar det att ladda?

Du kan alltid se aktuell prisinformation i appen ABC-mobiili - mobilappen innan du inleder laddningen. Laddningens pris grundar sig på ABC-lataus Grund-, Snabb- och Högeffektsladdplatser enligt kilowattimme. ABC-lataus har ingen månadsavgift. Du betalar bara för genomförda laddningar. Laddningarna debiteras omedelbart efter laddningen.

Hur startar och avslutar jag en laddning?

Sök upp en lämplig laddplats på ABC-laddningsstationen. För laddhybridbilar är detta vanligtvis en Grundladdningspunkt, för en helelbil en Snabb- eller högeffektsladdningspunkt. Välj rätt laddningspunkt i ABC-mobiili - mobiiliappen och starta laddningen. Anslut laddkabeln till ditt bil. På Grundladdningspunkt ska du använda en egen kabel, på Snabb- och Högeffektsladdningspunkt ska du använda den kabel som är fast monterad på laddningspunkt. Avsluta laddningen antingen från bilen eller från ABC-mobiili - mobilappen. Öppna kabellåset och lösgör kabeln från bilen. Vid en Grundladdningspunkt kopplar du också lös kabeln från laddenheten och tar den med dig. På Snabb- och Högeffektsladdspunkt lägger du laddkontakten tillbaka i ställningen.

Hur betalar man för en ABC-lataus?

Laddningen betalas med appen ABC-mobiili - mobilappen. Ladda ner appen på din smarttelefon. Du hittar den i appbutiken. Logga in dig i appen och lägg till uppgifter om önskat debit- eller credit-betalkort. Om du tidigare har använt ABC-mobiili - mobilappen för att betala bränsle, så känner du också till hur man betalar för laddning av en elbil.

Varför får jag inte den fulla laddeffekt som nämns vid laddplatsen?

Det är normalt att elbilars laddeffekt varierar. Det är särskilt tre faktorer som bidrar till detta: Bilens förmåga att ta emot laddeffekten. Största möjliga laddeffekt varierar mellan bilar och exempelvis laddas ett tommare batteri snabbare än ett fullare. Temperaturen i bilens batteri. Särskilt vid kallt väder är bilbatterierna ofta svala, vilket minskar laddeffekten. Laddenhetens förmåga att ge laddeffekt. Vid Snabb- och Högeffektsladdningspunkt används så kallad dynamisk effektfördelning, varvid effekten vid en enskild laddplats kan variera.

Varför använder man inte RFID-taggar på laddstationer?

Vi har fokuserat vårt utvecklingsarbete på ABC-mobiili - mobilappen så att vi kan erbjuda marknadens mest omfattande bilisttjänst i en och samma app. För tillfälliga billånare möjliggör ABC-mobiili - mobilappen att starta laddningen på distans.

Laddningsnätverk

Vad är ABC-lataus?

ABC-lataus - laddningsstation är S-gruppens riksomfattande nätverk för laddning av alla slags laddbara elbilar oavsett märke. ABC-lataus - laddningsstationer finns på ABC-Stationer samt i anslutning till S-gruppens matbutiker och hotell.

Hur hittar jag ABC-lataus - laddningsstationerna?

Du hittar alla ABC-lataus - laddningsstationer i ABC-mobiili - mobilappen eller [abcasemat.fi] (https://www.abcasemat.fi/asemat) i karttjänsten på webbplatsen, där du även kan kontrollera köranvisningarna till den laddningstation du valt. ABC-mobiili - mobilappen visar alltid de närmaste ABC-lataus - laddningsstationerna, deras prisinformation och bokningsinformation. Vi bygger hela tiden vårt laddningsnätverk och öppnar regelbundet nya ABC-lataus - laddningsstationer. Du kan se laddstationerna på vår webbplats https://www.abcasemat.fi/sv-SE/sahkoauton-lataus

Hör alla laddstationer på S-gruppens verksamhetsställen till ABC-laddningsnätverket?

Nej, det gör de inte. I anslutning till S-gruppens verksamhetsställen finns även samarbetspartners laddplatser. Dessa laddplatser fungerar som förut, enligt instruktionerna från den laddningsoperatör vars laddplats det gäller. De här laddplatserna kan inte användas med ABC-mobiili - mobilappen. På laddplatser som ingår i ABC-laddningsnätverket finns alltid texten ABC-lataus, och endast dessa laddplatser går att hitta med ABC-mobiili - mobilappen.

Snabbguide för laddning

Hur betalar jag för laddning av en elbil som är tjänstebil?

Utöver ditt eget betalkort kan du även lägga till din arbetsgivares betalkort i ABC-mobiili - mobilappen och använda det för att ladda bilen. S-Gruppens företagskort S-Business fungerar också som betalmedel för ABC-lataus, men ytterligare information på kvittot kommer att stödas av tjänsten först senare.

Varför får jag inte den fulla laddeffekt som nämns vid laddplatsen?

Det är normalt att elbilars laddeffekt varierar. Det är särskilt tre faktorer som bidrar till detta: Bilens förmåga att ta emot laddeffekten. Största möjliga laddeffekt varierar mellan bilar och exempelvis laddas ett tommare batteri snabbare än ett fullare. Temperaturen i bilens batteri. Särskilt vid kallt väder är bilbatterierna ofta svala, vilket minskar laddeffekten. Laddenhetens förmåga att ge laddeffekt. Vid Snabb- och Högeffektsladdplatserna används så kallad dynamisk effektfördelning, varvid effekten vid en enskild laddplats kan variera.

Vad är dynamisk effektfördelning?

Laddplatsens dynamiska effektfördelning möjliggör den mest effektiva laddningen för flera bilar som laddas samtidigt. Vid dynamisk effektfördelning fördelas laddstationens totala effekt flexibelt mellan de enskilda laddplatserna. Om exempelvis endast en bil laddas på laddstationen, kan den få hela laddstationens effekt, dock inom gränserna för den maximala effekten per uttag. Laddstationens totala effekt visas i ABC-mobiili - mobilappen. Dynamisk effektfördelning används vid Snabb- och Högeffektsladdspunkt. Vid Grundladdningspunkt är den maximala laddeffekten 11 eller 22 kilowatt beroende på om en eller två bilar är anslutna till standardladdenheten. Normalt är dock en elbils maximala laddeffekt vid en Grundladdningpunkt 11 kilowatt.

Betalning

Får man Bonus för ABC-lataus - Laddningsstation?

Ja, Bonus samlas in automatiskt när du har identifierat dig som ägarkund i ABC-mobiili - mobilappen. Dessutom får du betalningssättsförmån när du betalar med S-Förmånskort.

Går det att ladda utan att bli medlem eller utan S-Förmånskort?

Du behöver inte vara medlem i ett handelslag/ägarkund i S-gruppen för att ladda din bil på ABC-lataus - laddningsstationer. Du kan alltså ladda din bil även utan S-Förmånskort. Laddningen betalas med en engångsavgift – du behöver inte förbinda dig till exempelvis månadsavgifter. För laddning behöver du ABC-mobiili - mobilappen där du matar in din egen information som behövs för att leverera kvittot och information om betalkortet. Det går bra att betala utan S-Förmånskort.

Hur kan andra familjemedlemmar eller tillfälliga användare av bilen ladda på ABC-lataus - laddningsstationer om de inte använder ABC-mobiili - mobilappen?

I första hand rekommenderar vi att alla som laddar bilen tar ABC-lataus - laddningsstation i bruk. Vid behov kan laddningen på ABC-lataus laddstationer startas med ABC-mobiili - mobilappen på distans för en annan laddare. Laddaren informerar ABC-mobiili mobilappens användare om vilken laddstation och vilken laddplats det gäller och användaren startar laddningen med ABC-mobiili - mobilappen.

Varför finns det ingen enhetlig prissättning för ABC-lataus - laddningsstation?

ABC-lataus - laddningsstation prissättning fastställs av handelslag på olika håll i Finland. Handelslagen har den bästa informationen om den lokala prisnivån och marknaden.

Kan ABC-lataus - laddningsstation även användas med andra laddningstjänster?

För närvarande fungerar ABC-laddningsnätverkets laddstationer endast med ABC-mobiili - mobilappen.

Jag använder bara tjänsten slumpmässigt. Hur betalar jag för en enskild laddning?

ABC-lataus - laddningsstation betalas alltid med en engångsavgift och du behöver inte förbinda dig till exempelvis medlemskap eller månadsavgifter. Laddningen betalas med appen ABC-mobiili - mobilappen. Ladda ner appen på din smarttelefon. Du hittar den i appbutiken. Logga in dig i appen och lägg till uppgifter om önskat debit- eller credit-betalkort. Om du tidigare har använt ABC-mobiili - mobilappen för att betala bränsle, så känner du också till hur man betalar för laddning av en elbil.

Laddning

När börjar och slutar laddningen?

Laddningen börjar när laddkabeln är ansluten och laddningen startas i ABC-mobiili - mobilappen. Laddningshändelsen avslutas när laddkabeln lösgörs. Beroende på bilmodellen och bilens inställningar kan laddkabeln låsas upp när du slutar ladda i ABC-mobiili - mobilappen. Det är också möjligt att låsningen måste öppnas separat med bilnycklarna eller inifrån bilen. Efter att laddningen är avslutad visar appen en sammanfattande vy över laddningen. Laddningen betalas genast.

Vad menar med olika typer av laddning?

Det finns tre typer av laddplatser i ABC-laddningsnätverket: Grundladdning, Snabbladdning och Högeffektsladdning. Grundladdningen möjliggör laddning av alla laddbara bilar med en effekt på högst 11 eller 22 kilowatt. Du behöver en egen laddkabel. Enheter för Snabbladdning och Högeffektsladdning ser lika ut. Du skiljer åt dem med hjälp av laddstationens påskrifter. De är lämpliga för helelbilar och har en fast laddkabel. Den maximala laddeffekten för Snabbladdning är 100 kilowatt, den maximala laddeffekten för Högeffektsladdning är 200 kilowatt.

Hur snabbt laddas min bil?

Den faktiska laddeffekten beror på flera faktorer, till exempel din bils förmåga att ta emot elektricitet, temperaturen och din bils batterinivå. Att ladda en räckvidd på 100 km tar typiskt sett 1–2 timmar med Grundladding, cirka 15–20 minuter med Snabbladdning och cirka 8–15 minuter med Högeffektsladdning.

Vad ska jag göra om ABC-lataus - laddningsstation inte startar?

Kontrollera att laddenheten är aktiverad och tillgänglig genom att se efter om skärmen är i standardläge. Se också till att din smarttelefon har tillgång till internet. Om laddningen av din bil inte startar från ABC-mobiili - mobilappen, kontrollera först att laddkabeln är korrekt ansluten och helt intryckt. Om du använder en Grundladdningpunkt, kontrollera att kabeln är ansluten i båda ändarna. Se till att kablarna är låsta på sina platser och försök starta laddningen på nytt i ABC-mobiili - mobilappen. Om detta inte hjälper kan du försöka med att göra om hela laddningshändelsen från början: På en Grundladdningpunkt kopplar du bort kabeln från båda ändarna, på en Snabb- och Högeffektsladdplats återställer du kabeln i ställningen innan du ansluter den igen och försöker starta laddningen på nytt. Om laddningen fortfarande inte startar, försök ladda vid en annan laddplats om en sådan finns tillgänglig. Om laddningen fortfarande inte startar ber vi dig kontakta vår kundtjänst som betjänar på telefonnumret 010 768 0080 (0,084 €/min) eller besöka ABC-lataus - laddningsstation sida för feedback.

Behöver jag en egen laddkabel för att ladda?

På en Grundladdningspunkt behöver du en egen laddkabel av Typ 2. På Snabb- och Högeffektsladdplatser behöver du ingen egen laddkabel. Dessa laddplatser är utrustade med några CCS-laddkontakter och en CHAdeMo-laddkontakt.

Hur vet jag vilken laddkabel som passar min bil?

Helelbilar är vanligtvis utrustade med Grundladdnings- och CCS-anslutningar. Vissa elbilar har också en CHAdeMo-anslutning och för laddhybrider används vanligtvis endast Grundladdning. För standardladdning krävs användning av bilens egen laddkabel av Typ 2. Denna kabel är vanligtvis standardutrustning i nya elbilar och ofta även i laddhybrider. Vanligtvis medföljer två kablar som tillbehör i laddbara bilar. Den kabel som har ett vanligt uttag i ena änden kan inte användas på ABC-lataus - laddstationer. ABC-lataus Snabb- och Högeffektsladdplatser har alltid fasta kablar.

Vad är skillnaden mellan Grund-, Snabb- och Högeffektsladdpunkt?

Den största skillnaden mellan de olika laddplatserna är laddeffekten och priset. Prisuppgifter finns i ABC-mobiili - mobilappen. Grundladdningspunkt skiljer sig från de övriga laddplatserna också genom att man på den använder en egen laddkabel. Du identifierar en laddplats på basis av dess påskrifter. Grundladdning: 3,6–22 kW. Beräknad laddningstid (80 %) 3–10 timmar. Snabbladdning: Upp till 100 kW. Beräknad laddningstid (om tillämpligt) 15–120 minuter. Högeffektsladdning: Upp till 200 kW. Beräknad laddningstid (om tillämpligt) 10–45 minuter. Alla bilar kan inte dra nytta av laddplatsens maximala laddeffekt. Om du inte är säker på vilken typ av laddplats som passar din bil, kontrollera detta hos bilens säljare.

Vad är skillnaden mellan kW och kWh?

Kilowatt (kW) betyder effekt. Ju högre effekt man kan använda, desto snabbare laddas bilen. Kilowattimmar (kWh) syns på din elräkning. Det är mängden energi som levererats eller använts. Exempel: Laddplatsens effekt är 50 kW, det vill säga under idealiska förhållanden laddar den 50 kWh energi i batteriet på en timme eller 25 kWh energi på en halvtimme.

Varför laddas elbilen långsammare på vintern?

Ett kallt batteri har mindre laddeffekt än ett varmt batteri. Fenomenet beror på batterikemin: jonerna rör sig långsammare i ett kallt batteri än i ett varmt. Laddplatsen påverkas inte av temperaturen. Du kan påskynda en laddning vid kallt väder genom att ladda bilen när batteriet är så varmt och tomt som möjligt. Därför är det bra att ladda bilen mot slutet av en körning och ladda den direkt när du stannar och inte först efter en paus.

Trängselavgift

Hur fungerar ABC-lataus - laddningsstation trängselavgift?

Trängselavgiften är en minutbaserad debitering som träder i kraft efter en viss laddningstid. Avgiften börjar löpa antingen 45, 60, 90 eller 120 minuter efter att laddningen inletts, även då laddningen fortfarande pågår eller redan är avslutad. Trängselavgiften upphör först när laddkontakten lösgörs från bilen. Trängselavgiften används endast på en del av laddstationerna. Trängselavgiften kan vara i bruk antingen på laddstationens alla laddplatser eller vid en del av dem. På ABC-mobiili - mobilappen kan du kontrollera om den laddstation eller -plats du valt har trängselavgift. Med appen ABC-mobiili - mobilappen kan kunden börja ladda bilen och följa med hur laddningen fortskrider.

Hur stor är laddningens trängselavgift?

Trängselavgiften kan variera mellan stationer och det aktuella priset kan kontrolleras i ABC-mobiili - mobilappen under laddstationen i fråga.

Finns det en övre gräns för laddningsavgiften?

Det finns ingen övre gräns för avgiften.

Hur vet jag på vilken laddstation det finns en trängselavgift?

Du kan kontrollera detta i ABC-mobiili - mobilappen under laddstationen i fråga. Där visas information om huruvida laddstationen eller någon av dess laddare har trängselavgift.

Tas trängselavgift för laddningen ut även då det finns lediga laddplatser på stationen?

Om den valda laddplatsen har en trängselavgift tas avgiften ut även då det finns lediga laddplatser på stationen.

Hur betalar man för ABC-lataus - laddningsstation?

Man betalar för ABC-lataus - laddningsstation i ABC-mobiili - mobilappen och trängselavgiften specificeras tydligt på kvittot för betalningstransaktionen.

Hur vet jag när trängselavgiften börjar löpa?

I laddplatsens uppgifter anges huruvida trängselavgiften börjar löpa vid 45, 60, 90 eller 120 minuter efter att laddningen inletts. Utöver detta visas en avisering om att trängselavgiften börjat löpa i ABC-mobiili - mobilappen, om telefoninställningarna tillåter aviseringar.

Om stationen har en trängselavgift för laddning, gäller den då alla laddare på stationen?

Detta kan variera mellan stationer. Trängselavgiften kan gälla alla laddare på en station, eller bara en del av dem. Du kan kontrollera aktuell information om detta i ABC-mobiili - mobilappen under laddstationen i fråga.

Varför har inte alla stationer en trängselavgift för laddning?

En trängselavgift kan införas på de stationer som besöks mest och som behöver påskynda laddningsrotationen så att så många bilister som möjligt kan ladda sin bil utan att behöva vänta för länge.

Välj ämne för vanliga frågor

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo