NERO DIESEL

nero-diesel-hero.jpeg

MINIMALA UTSLÄPP FRÅN FÖRNYBAR NERO DIESEL

ABC:s Nero Diesel är en helt förnybar dieselkvalitet. Under hela sin livscykel minskar Nero Diesel växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. Alla dieselbilar kan tankas med Nero Diesel.

Nero Diesel är en utmärkt lösning för att

  • förbättra den lokala luftkvaliteten

  • minska det personliga koldioxidavtrycket

Nero Diesel tillverkas till största delen av avfalls- och restbaserade råvaror, vilket bidrar till att minska växthusgasutsläppen.

Till sin kemiska sammansättning liknar Nero Diesel fossil diesel. Därför kan Nero Diesel användas tillsammans med andra dieselkvaliteter i samma bil utan att påverka bilens funktion. Fördelarna med det förnybara bränslet för bilen, bilisten och klimatet betonas särskilt när det används ensamt.

ABC:s målsättning är att finländarna ska kunna köra på ett mer hållbart sätt oavsett vad bilen drivs med. I trafiken i Finland kommer vi under en lång tid framöver att använda olika energiformer, och därför måste de alla vara bra, hållbara och utvecklingsbara.

MER INFORMATION OM NERO DIESEL

Säkerhetsdatablad för Nero Diesel

Produktinformation om Nero Diesel

Material safety data sheet – Nero Diesel

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo