BETALNING - BRÄNSLE

BETALNING VID TANKAUTOMATEN OCH MOBILTANKNING

I ABC-stationernas tankautomater betalar du tankningen på det sätt som passar dig bäst. Det snabbaste och enklaste sättet är att betala med ABC-mobiili. Vid kvittoförfrågningar, kontakta den station där du har tankat. Du kan till exempel kontakta stationen via sidan för feedback. Läs även mer om den elektroniska kvittotjänsten.

MOBILTANKNING

Världens enklaste och snabbaste mobiltankning fungerar på alla ABC-stationer. Genom att använda mobiltankning slipper du oroa dig för risken att ditt betalkort kopieras, eftersom du inte behöver använda kortet i automaten. Det är enkelt att spärra tjänsten om din telefon förkommer. Så här enkelt fungerar mobiltankning:

 • På stationen öppnas appen direkt i avsnittet där du ska välja tankautomat. Välj numret på den tankautomat som du har kört till.

 • Börja tanka eller byt betalkort och ändra beloppet som ska debiteras.

 • Lyft bränslepistolen och börja tanka. Ett kvitto på ditt köp skapas automatiskt i appen.

 • Läs mer om mobiltankning

SEDEL- OCH KORTAUTOMAT

I sedel- och kortautomater kan du tanka vilken tid på dygnet som helst. Tanka önskad mängd bränsle, mängden anges på skärmen på tankautomaten. Automaten avbryter automatiskt bränsleinmatningen när tanken är full. 

 • Kör till tankautomaten.

 • Stäng av motorn.

 • Du kan betala med kontanter samt de vanligaste bank- och kreditkorten.

BETALNING MED SEDLAR OCH TANKNINGSBONUS

Följ anvisningarna på skärmen på betalautomaten.

Börja med att mata in S-Förmånskortet i automaten.

 • När ditt medlemskap har identifierats, mata in sedlar i sedelläsaren. Du kan använda sedlar i valörerna 5, 10, 20 och 50 euro.

 • Välj mätare/tankautomat om det finns två stycken anslutna till betalautomaten. Du väljer antingen på skärmen eller med knapparna på betalautomaten.

 • Nu är allt klart för tankning.

 • Välj rätt bränslekvalitet genom att lyfta rätt tankpistol.

 • Börja tanka.

 • Om du vill ha kvitto, tryck på kvittoknappen på betalautomaten när du har tankat klart.

 • Kom ihåg att stänga tanklocket på bilen!

BETALNING MED BANK- ELLER KREDITKORT OCH TANKNINGSBONUS

 • Följ anvisningarna på skärmen på betalautomaten.

 • Börja med att mata in S-Förmånskortet i automaten.

 • Om du använder ett S-Banken Visa Debit- eller Debit/Credit-kort, välj: Credit, Debit eller Bonus. Om du väljer Bonus sker betalningen inte med kortet i fråga, utan enbart ditt medlemskap identifieras.

 • Mata sedan in önskat betalkort i automaten.

 • Välj betalningssätt och det maxbelopp som du vill tanka för.

 • Mata in din hemliga PIN-kod till kortet.

Skydda alltid PIN-koden till kortet noggrant vid bränsleautomaten.

 • Välj mätare/tankautomat om det finns två stycken anslutna till betalautomaten. Du väljer antingen på skärmen eller med knapparna på betalautomaten.

 • Du börjar tanka genom att lyfta tankpistolen för den bränslekvalitet som du vill ha.

 • Om du vill ha kvitto, tryck på kvittoknappen på betalautomaten när du har tankat klart.

 • Kom ihåg att stänga tanklocket på bilen.

BETALNING MED BANK- ELLER KREDITKORT SOM HAR FLERA BETALNINGSSÄTT

 • Följ anvisningarna på skärmen på betalautomaten.

 • Börja med att mata in betalkortet i automaten.

 • Välj betalningssätt (Debit = bank, Credit = kredit) och det belopp du vill tanka för.

 • Mata in den hemliga PIN-koden till kortet.

Skydda alltid PIN-koden till kortet noggrant vid bränsleautomaten.

 • Välj mätare/tankautomat om det finns två stycken anslutna till betalautomaten. Du väljer antingen på skärmen eller med knapparna på betalautomaten.

 • Du börjar tanka genom att lyfta tankpistolen för den bränslekvalitet som du vill ha.

 • Om du vill ha kvitto, tryck på kvittoknappen på betalautomaten när du har tankat klart.

 • Kom ihåg att stänga tanklocket på bilen.

BETALA TANKNING MED ABC-MOBIILI
 • Den enklaste och snabbaste mobiltankningen som finns.

 • Betala genom ett klick och börja tanka

 • Du behöver inte oroa dig för risken att ditt betalkort kopieras

 • Du samlar automatiskt Bonus

 • Följ upp din förbrukning i tankningsstatistiken

I ABC-mobiili finns också många andra funktioner som underlättar bilistens vardag, som biltvätt, ABC-lataus, beställning av mat i förväg och förmåner.

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo