SMART DIESEL

tankkaus-smartdiesel-talvi.jpg

SMART DIESEL – ETT ÄNNU SMARTARE VAL

ABC:s Smart Diesel är en diesel av hög kvalitet som passar alla dieselmotorer. Smart Diesel har många toppegenskaper, till exempel brinner den jämnare än traditionell dieselkvalitet, vilket innebär att de lokala utsläppen från motorn är mindre.

Smart Diesel-bränslet gör mer än håller motorn ren, det rengör till och med motorn så att den motsvarar en ny. Det förbättrar också motorns prestanda och hållbarhet. Smart Diesel kan användas i alla bilar med dieselmotor oavsett årsmodell. Motorerna i nya bilar kan utnyttja den nya högkvalitativa dieselns egenskaper bäst, men också i gamla bilar är dess rengörande egenskaper ytterst fördelaktiga.

Smart Diesel kan tankas på alla ABC-stationer och är tydligt utmärkt och lätt att hitta vid tankautomaterna.

1. Vad gör Smart Diesel så smart? Vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med vanlig diesel?

Smart Diesel är ABC-kedjans diesel. Den håller hög kvalitet och har många toppegenskaper, till exempel brinner den jämnare än traditionell dieselkvalitet, vilket innebär att de lokala utsläppen från motorn är mindre. Smart Diesel gör mer än håller motorn ren, den rengör till och med motorn så att den motsvarar en ny. Smart Diesel förbättrar motorns prestanda och hållbarhet och sparar på miljön tack vare lägre utsläpp.

2. Vilken är skillnaden mellan Smart Diesel och Nero Diesel?

Nero Diesel är en helt förnybar dieselkvalitet, och den minskar växthusgasutsläppen under hela sin livscykel jämfört med fossil diesel. Alla dieselbilar kan tankas med Nero Diesel. Nero Diesel tillverkas till största delen av avfalls- och restbaserade råvaror. Läs mer om Nero Diesel.

3. Hur rengör Smart Diesel bilens motor?

Det bildas sot och smuts i motorn under drift, och tack vare det rengörande tillsatsmedlet som används i Smart Diesel rengörs motorn så att den blir som ny. Hur mycket tid som krävs för att motorn ska bli ren beror på hur smutsig den är, men bäst effekt uppnås efter 3–4 tankar. Skillnaden i motorns prestanda är dock märkbar redan efter en tank.

4. Hur påverkar Smart Diesel motorprestandan i min bil?

När en dieselmotor blir smutsig sjunker dess prestanda tydligt. När du kör märker du av en effektnedgång på redan enbart cirka 2 % i form av en försämrad motorprestanda. Smart Diesel håller motorn ren och upprätthåller därmed även dess optimala prestanda.

5. Påverkar Smart Diesel utsläppen från min bil?

När förbränningen av bränslet i motorn är fullständig och ren är de lokala utsläppen från bilen mindre. Cetantalet är ett värde som beskriver förbränningen och tändvilligheten hos dieselbränsle. Ju högre cetantal dieseln har, desto fullständigare är förbränningen i motorn och därigenom är också de lokala utsläppen lägre. Cetantalet för Smart Diesel är alltid minst 60, medan det typiska cetantalet för en vanlig diesel är mellan 51 och 55.

6. Minskar bränsleförbrukningen i min bil om jag använder Smart Diesel?

När motorn blir smutsig försvagas dess effekt och för att få samma effekt måste du trycka hårdare på gaspedalen, vilket ökar förbrukningen. Rengöring av motorn ger också till besparingar i bränsleförbrukningen.

7. Påverkar Smart Diesel motorns livslängd eller hållbarhet?

Med hjälp av Smart Diesel rengörs motorn så att den motsvarar en ny och motorprestandan förbättras.

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo