YRKESCHAUFFÖRER OCH CHAUFFÖRER FÖR ABONNERADE FORDON

Vissa ABC-trafikbutiker har avgiftsfria pausrum för yrkeschaufförer. I rummen kan chaufförerna vila sig i en lugnare och mer rofylld miljö. Pausrummen är avsedda för dem som beviljats rätt att använda dem. Rätten att använda pausrum är personlig och berättigar endast den registrerade personen att använda pausrummen och -tjänsterna.

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM RÄTT ATT ANVÄNDA PAUSRUM

För att få rätt att använda pausrum, kontakta personalen i din närmaste ABC-trafikbutik för att ditt mobiltelefonnummer ska kunna införas i systemet. Du ska fylla i en personuppgiftsblankett, på basis av vilken rätten att använda pausrum beviljas.

Yrkeschauffören ska jobba för ett finländskt transportföretag (och transportföretagets hemort ska ligga i Finland). Därtill ska personen ha ett EU-körkort för tunga fordon (minst BC-körkort) och till personens arbetsuppgifter ska höra körning i frakt- eller chartertrafik.

ABC-pausrummen har låsta dörrar med passerkontroll, och dörrarna öppnas genom ett samtal till det telefonnummer som anges på dörren eller invid pausrummet. Det är gratis att ringa numret.

ÄNDRING AV TELEFONNUMMER I PAUSRUMSSYSTEMET

Om du byter telefonnummer kan du meddela det med det elektroniska formuläret nedan.

Ändringen gäller

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo