ANSVARSTAGANDE

Preview image.jpg

ABC-kedjan deltar som en del av S-gruppen i att främja affärsgruppens övergripande hållbarhetsmål och strävan efter att tillsammans skapa en bättre plats för oss alla att leva. S-gruppens mål är att vara en föregångare inom hållbarhet i alla de branscher där S-gruppen är verksam. I ABC-kedjan strävar vi efter att uppnå detta gemensamma mål i vår verksamhetsmiljö.     Enligt den årliga undersökningen Sustainable Brand Index 2023 upplever konsumenterna ABC som det mest hållbara varumärket i bränslebranschen. Sustainable Brand Index-undersökningen är Europas största oberoende undersökning om uppfattningar gällande ansvarstagande, i vilken 12 000 finländska konsumenter deltog.  Läs mer här.

BILTRAFIK OCH RÖRLIGHET  

I den finska trafiken kommer vi under en lång tid framöver att använda olika energiformer och därför måste de alla vara bra, ansvarsfulla och utvecklingsbara. Vår målsättning är att finländarna ska kunna köra ansvarsfullare oavsett drivkraft. Det är viktigt att vi letar efter kostnadseffektiva och tekniskt fungerande lösningar för att minska de fossila utsläppen av trafiken nu och i framtiden.  

 • Valet av bil och ett ekonomiskt körsätt har en avgörande roll när man vill minska utsläppen från trafik. Varje bilist kan öka energieffektiviteten i sitt körsätt, vilket innebär att bränsle sparas samtidigt som koldioxidutsläpp minskas. Läs våra tips för ett mer ekonomiskt körsätt >>

 • S-gruppen har som mål att bygga ett riksomfattande nätverk med ABC-laddstationer för elbilar under 2021–2024. På mindre än två år har ABC-lataus vuxit till ett nätverk med över 1 300 laddplatser. Omkring 500 nya ABC-laddplatser kommer att öppnas under 2023. Läs mer om ABC-lataus >>.

 • I de bränslen som vi säljer blandas även biobränsle, vilket minskar trafikutsläppen. Tack vare biobränslen minskade de totala bränsleutsläppen med 470 000 ton i förhållande till fossila bränslen 2022. Andelen biobränslen av den totala mängden ska vara 30 procent 2030. 

 • Över 83 % av råmaterialet för biobränslen var avfalls- och spillbaserade 2022. En del av bioavfallet som utnyttjas som råmaterial kommer från våra egna verksamhetsställen. 

 • I ABC-stationernas bränslesortiment ingår även det högblandade etanolbränslet Eko E85 som minskar de fossila koldioxidutsläppen från bilar med upp till 80 %. Läs mer om Eko E85-bränslet >>

 • Dessutom har man sedan juni 2021 kunnat tanka det nya fossilfria Nero Diesel-bränslet vid ABC-stationerna. Det är ett dieselbränsle som helt och hållet tillverkas av förnybara råvaror, och som minskar koldioxidutsläppen under en hel livscykel med så mycket som 90 procent jämfört med vanlig diesel. Läs mer om Nero Diesel >>

 • I ABC Carwash-biltvättar använder vi miljövänliga och Svanmärkta tvättmedel som alltid optimeras för varje årstid. De nya tvätthallarna har ett vattenåtervinningssystem som gör det möjligt att rengöra och återanvända tvättvattnet i biltvätten. Detta minskar vattenförbrukningen och mängden avloppsvatten från biltvätten. 

 • Ansvarsfull vattenförbrukning är en central del av S-gruppens naturarbete. Ansvarsfull vattenförbrukning innebär vattenanvändning och skydd av vattendrag och tar hänsyn till miljö, ekonomi, kultur och rättvisa. Den risk för ansvarsfull vattenförbrukning som bränsleförsäljning ger upphov till beaktas genom beredskap för undantagssituationer och tillståndsförfaranden. 

 • Till exempel har man på samtliga ABC-stationer beaktat risken för läckage/utsläpp, vare sig bränslestationen har miljötillstånd eller är registrerad. Dessutom har ABC-stationerna anvisningar om hanteringen av undantagssituationer. 

 • Biltvättsverksamheten vid HOK-Elantos alla tre ABC Tvättgator (Kaari, Knektbro och Portparken) är Svanmärkt. Även i HOK-Elantos 13 traditionella ABC-biltvätthallar används uteslutande biologiskt nedbrytbara och miljömärkta kemikalier. Miljömärket för biltvätt bygger på att minska vattenförbrukningen och kemikalieutsläppen. 

MAT   

Genom sitt mångsidiga och prisvärda utbud av restaurangmåltider är ABC ett tillgängligt sätt att äta ute i hela Finland. Även på platser där utbudet annars är begränsat kan du fira festligheter hos oss, exempelvis med lunch på mors dag. 

 • Genom att på ABC:s buffébord alltid erbjuda en varm vegetarisk rätt och ett rikligt salladsbord uppmuntrar vi våra kunder att välja hållbart och hälsosamt, både i vardagen och vid högtider. 

 • I våra ABC-restauranger har endast inhemskt gris-, nöt- och kycklingkött serverats sedan 2015. 

 • Vid buffébordet hjälper vi våra kunder att göra ansvarsfulla val och uppmanar kunderna att bara ta så mycket mat de orkar äta. Det går alltid att ta mer mat från buffébordet. Genom våra val kan vi tillsammans minska matsvinnet.  

 • Vi följer noga med antalet kunder på våra verksamhetsställen och räknar ut hur mycket mat som ska tillagas. Till exempel tillagas mer mat till buffébordet under dagens lopp enligt åtgången. 

 • För att uppnå vårt mål att minska matsvinnet på våra restauranger med en tredjedel har vi sedan 2020 samarbetat med tjänsten för svinnmat ResQ Club. Tack vare samarbetet räddade vi 42 964 portioner under 2022. Läs mer om samarbetet >>

 • För att minska matsvinnet förpackar vi gärna maten i återvinningsbara take away-askar om du inte orkar äta upp hela din portion. 

 • I vårt utbud har vi tagit största möjliga hänsyn till olika dieter. Till exempel kan pizzorna beställas glutenfria och även med vegansk ost. På menyn finns också portioner som man kan beställa som veganska, till exempel genom att byta ut proteinet mot köttfria bondbönor. 

MÄNNISKORNA 

För oss är alla människor lika viktiga och välkomna. ABC är också en viktig arbetsgivare som erbjuder mångfaldiga arbetstillfällen i hela Finland. 

 • Vi fäster särskild vikt vid planeringen av verksamhetsställen och tjänster, så att de är så tillgängliga och trygga som möjligt. Vi övervakar också produkternas säkerhet genom noggrann egenkontroll, till exempel genom uppföljning av kylkedjan. Du kan bekanta dig med ABC Trafikbutikernas Oiva-rapporterhär.

 • Varje år erbjuder vi tusentals unga sommarjobb runt om i Finland, även i glesbygdsområden där det annars kan finnas få möjligheter till sommarjobb.   

 • ABC är en mötes- och rekreationsplats för människor i alla åldrar från barn till åldringar samt för olika slags klubbar och samfund. En del av ABC Trafikbutikerna är öppna upp till 24 timmar i dygnet hela året runt och erbjuder besöksplatser för lokala invånare och resenärer för att förhindra ensamhet. 

 • Vi strävar efter att erbjuda välfärd och tjänster i hela Finland. Under samma tak som ABC Trafikbutikerna verkar ett stort antal företagare och lokala aktörer, till exempel i ABC Lojo Deli Baker´s Bageri och i ABC Heinola bland annat ett apotek och Nanso Shop. 

 • I ABC Trafikbutikerna finns också pausrum för yrkeschaufförer. 

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo