ABC-MOBIILI - MOBILAPPEN - VANLIGA FRÅGOR"

Vi har sammanställt de vanligast förekommande frågorna relaterade till ABC-mobiili -mobilappen i den här sektionen.

Allmänt om ABC-mobiili -mobilappen

Vad är ABC-mobiili - mobilappen?

ABC-mobiili - mobilappen är ABC-kedjans egen mobilapp som förenklar bilisternas vardag. Med appen kan du betala för tankning, biltvätt och laddning av elbil på ABC-stationer. I appen visas ABC-stationernas buffé- och à la carte-menyer. Med appen kan du betala för buffén när du anländer till stationen. Via appen kan du beställa och betala en à la carte-portion i förväg på vissa ABC-stationer. Du kan också följa upp den genomsnittliga bränsleförbrukningen för en bil och se vilka tjänster ABC-stationerna erbjuder.

Hur ändrar jag språkinställningen för ABC-mobiili - mobilappen?

ABC-mobiili - mobilappen finns på finska, svenska eller engelska. Du kan byta språk via din profil i appen.

Är ABC-mobiili - mobilappen avgiftsbelagd?

ABC-mobiili - mobilappen är en kostnadsfri tjänst. Beroende på ditt telefonmärke kan du ladda ner appen ABC-mobiili - mobilappen antingen från App Store eller Google Play. Du hittar appen under namnet “ABC-mobiili - mobilappen”.

Vad är ABC-mobiltankning?

ABC-mobiltankning är ett enklare, snabbare och smidigare sätt att tanka, eftersom du kan betala tankningen med hjälp av din smarttelefon. Du behöver inte mata in din pinkod eller ta fram ditt betalkort vid betalautomaten, utan betalningen debiteras det Visa-, MasterCard- eller S-Business-kort som du har registrerat i ABC-mobiili - mobilappen. Du kan även betala med Apple Pay. ABC-mobiltankning fungerar på alla ABC-stationer.

Vad är ABC-mobiltvätt?

Mobiltvätt är ett enklare, snabbare och smidigare sätt att tvätta bilen, eftersom du kan betala tvätten hjälp av din smarttelefon. Du behöver inte mata in din PIN-kod eller ta fram ditt betalkort, utan betalningen debiteras från det betalkort som är registrerat i ABC-mobiili - mobilappen. Du kan även betala med Apple Pay. Du kan köpa en mobiltvätt åt gången eller en tvättprodukt som innehåller tre eller fem tvättar, det vill säga serietvättar, till ett förmånligare pris. Inom flera handelslag erbjuds även månadstvätt.

Vad är ABC-mobilbeställning?

Mobilbeställning är ett enklare, snabbare och smidigare sätt att betala för restaurangmaten på ABC-stationen. Du kan i förväg beställa och betala för en À la carte- eller ABC Burger-portion via din smarttelefon i den ABC Trafikbutik du önskar. Det betalkort som är registrerat i ABC-mobiili - mobilappen debiteras. När du kommer fram till stationen väljer du bara ett ledigt bord eller en parkeringsruta för avhämtning utanför stationen och anger bordets eller rutans nummer i appen. Den portion du beställt serveras vid den tidpunkt du angav i beställningen.

Du kan också betala för buffén med ABC-mobiili - mobilappen och får då 10 % rabatt på priset för vuxna.

Ta ABC-mobiili - mobilappen i bruk

Hur tar jag ABC-mobiili - mobilappen i bruk?

Du kan ladda ner ABC-mobiili - mobilappen gratis från App Store eller Google Play. Du hittar den under namnet “ABC-mobiili”.

Hur aktiverar jag identifieringen med PIN-kod i ABC-mobiili - mobilappen?

I ABC-mobiili - mobilappen, välj “Identifiering” i Jag-avsnittet. Du kan välja om du vill bekräfta betalningen med PIN-kod eller biometrisk identifiering.

Kan jag använda ABC-mobiili - mobilappen för att betala utan att logga in på appen?

Ja, men om du vill använda appen för betalning ska du logga in i den och lägga till uppgifter om ditt debit- eller creditbetalkort.

Kan jag använda ABC-mobiili - mobilappen på vilken mobilenhet som helst?

ABC-mobiili - mobilappen kan användas på en smarttelefon. ABC-mobiili - mobilappen stöds av iOS 12.4 och Android 6.0 eller senare versioner.

S-användarkonto

Vad är ett S-användarkonto?

S-användarkontot är S-gruppens identifieringsmetod, som du behöver när du loggar in på S-gruppens onlinetjänster. Du kan skapa ett S-användarkonto på [S-käyttäjätili]

Hur får jag ett S-användarkonto?

Du kan skapa ett S-användarkonto när du loggar in på ABC-mobiili - mobilappen under “Skapa ett S-användarkonto” eller på S-käyttäjätili. Du behöver också tillgång till din e-post, eftersom en engångsbekräftelsekod skickas till den. Du kan logga in i S-gruppens andra digitala tjänster med ditt S-användarkonto. Du behöver inte vara ägarkund för att skapa ett S-användarkonto.

Varför går det inte att skapa ett S-användarkonto?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Hur länge gäller den bekräftelsekod som skickas i samband med bekräftelsen av S-användarkontot?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Kan det hända att bekräftelsekoden för ett S-användarkonto som skickats till mig inte fungerar?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Vad ska jag göra om jag har glömt mitt användarnamn?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Hur byter jag lösenordet till S-användarkontot?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Vilka uppgifter sparas på S-användarkontot?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Vilka uppgifter sparas på S-användarkontot?

Se mer information: https://www.s-kanava.fi/sv/kundtjanst/s-anvandarkonto/

Mobiltankning

Hur fungerar mobiltankning i ABC-mobiili - mobilappen?

När du öppnar ABC-mobiili - mobilappen identifierar appen automatiskt vilken ABC-station du befinner dig på med hjälp av telefonens positionsinformation. Kör till en ledig tankautomat och välj motsvarande automatnummer i appen. Betalningen debiteras från det betalkort du har registrerat i appen och sedan kan du börja tanka. Transaktionen sker därmed snabbt och smidigt medan du sitter kvar i bilen. Du behöver bara kliva ur bilen för själva tankningen. Om du befinner dig på en station och positionsinformationen dröjer, öppnas appen i ABC-avsnittet istället för i stationens tankningsområde. När telefonen mottar stationens positionsinformation visas en knapp med texten “Du är på stationen” i början av ABC-avsnittet och du kan välja tankautomat. Utifrån din position visas också de närmaste stationerna på ABC-avsnittets karta och på Sök-avsnittets förteckning över stationer.

Kan jag tanka med ABC-mobiltankning på vilken ABC-station som helst?

Ja, mobiltankning fungerar på alla ABC-stationer i Finland. Möjligheten till mobilbetalning markeras med hjälp av gröna dekaler på tankningsområdet.

Kan jag betala för tankningen i förväg på ABC-mobiili - mobilappen?

Det går inte att betala för tankning i förväg med ABC-mobiili - mobilappen, utan debiteringen görs när du har tankat färdigt enligt det belopp du har tankat för, på samma sätt som i en traditionell kortautomat. När du betalar med ABC-mobiili - mobilappen kan du själv ange det belopp som reserveras på ditt konto. Direkt efter tankningen meddelar ABC-mobiili - mobilappen det belopp du tankat för till banken. Banken återför den eventuella skillnaden mellan det förauktoriserade beloppet och det faktiska tankningsbeloppet till ditt konto. På detta sätt finns det inte en för stor täckningsreservering på kontot tills den faktiska köptransaktionen debiteras.

Kan någon annan tanka på min bekostnad när jag använder ABC-mobiltankning?

Detta kan ske om du har valt en station eller en tankautomat i mobilappen som inte du själv, utan någon annan befinner sig på. Det går dock inte att välja en tankautomat som redan är i användning, utan den visas som upptagen i appen. För att undvika situationer som denna kan du göra så här: Kör till en ledig tankautomat och kontrollera automatnumret. Inled därefter mobiltankningen genom att kontrollera att stationen visas korrekt och välj den tankautomat som du har kört till.

Vad ska jag göra vid tankautomaten för att kunna börja tanka med ABC-mobiili - mobilappen?

Kör till en ledig tankautomat. Välj därefter den tankautomat i appen som du har kört till. Betala för tankningen, varefter du får ett meddelande på skärmen att du har 2–3 minuter på dig att börja tanka. Av säkerhetsskäl, lämna telefonen i bilen och börja tanka som vanligt genom att lyfta bränslepistolen från ställningen.

Är det i dag tillåtet att använda mobiltelefon på tankningsområdet?

Av säkerhetsskäl ska man inte hantera sin mobiltelefon på tankningsområdet, eftersom det finns brandfarliga ämnen i närheten. Under själva tankningen behöver du inte din telefon, så du kan lämna den i bilen.

Biltvätt

Hur köper man en biltvätt i ABC-mobiili - mobilappen?

Det går att köpa enskilda tvättar eller serietvättar i ABC-mobiili - mobilappen. Det går också att köpa tvätt som ett månadsabonnemang inom flera handelslag. Enskild tvätt I ABC-mobiili - mobilappen kan du köpa en enskild tvätt när du anländer till en ABC Carwash biltvättstation. Du köper en tvätt genom att i ABC-mobiili - mobilappen först välja den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj ett stycke av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. Serietvätt Du kan köpa serietvättar på en ABC Carwash biltvättstation eller i förväg. På biltvättstationen ABC Carwash väljer du den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj tre eller fem stycken av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. I samband med köpet används en av de köpta tvättarna genast och i vyn ”Använd tvätt” visas två eller fyra stycken oanvända tvättar. När du köper serietvättar i förväg, syns alla tvättarna i vyn Använd tvätt. Du kan köpa tvättar i förväg genom att i ABC-mobiili - mobilappen, i ABC-avsnittet, trycka på den gröna knappen “Köp tvätt i förväg”. Platser för serietvätt och serietvättarnas giltighet anges vid köpet och visas därefter i Jag-avsnittet, i vyn Mobiltvätt under “Giltiga tvättar”. Det finns separata anvisningar för köp och användning av månadstvättar.

Kan jag betala med ABC-mobiili - mobilappen i alla ABC Carwash-biltvättar?

Det går att betala med ABC-mobiili - mobilappen i nästan alla ABC Carwash biltvättar. Du kan kontrollera uppgifter om ABC Carwash-biltvättplatser i appens Sök-avsnitt. Med funktionen Begränsa sökning kan du se biltvättplatser där du kan betala för tvätten med ABC-mobiili - mobilappen.

Varför fungerar ABC-mobiltvätt inte på alla ABC Carwash biltvättar?

Alla ABC Carwash biltvättar har inte ännu sådana system som möjliggör betalning med mobilen.

Kan jag betala för biltvätten i förväg?

Det går att köpa serie- och månadstvättar i förväg med ABC-mobiili - mobilappen, men enskilda tvättar går att köpa först då du kommer till biltvättstationen. Innan du betalar är det bra att kontrollera på vilka ABC Carwash-biltvättar förhandsköpta tvättar är giltiga.

Kan någon annan tvätta sin bil på min bekostnad när jag använder ABC-mobiili - mobilappen?

Det här kan hända då du betalar för biltvätten/använder en biltvätt i ABC-mobiili - mobilappen och det finns någon före dig i kön. Det kan också hända att ABC-mobiili - mobilappen har fastställt din position fel, eller så har du har valt fel ABC Carwash biltvätt i din app. För att undvika eventuellt missbruk, kontrollera namnet på ABC Carwash biltvättplatsen och betala/använd biltvätten först när du befinner dig vid betalstolpen och står näst i tur.

Hur vet jag vilken tvätthall jag ska köra in i på stationer som har flera tvätthallar då jag vill betala för biltvätten med ABC-mobiili - mobilappen?

ABC Carwash-biltvättarnas tvätthallar är numrerade. Kör fram till dörren på den tvätthall du valt och välj motsvarande tvätthallsnummer i appen. Betala för biltvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Vad ska jag göra för att kunna betala för biltvätten med ABC-mobiili - mobilappen?

Du måste ha ett betalkort som lagts till i appen. Kör till betalautomaten vid tvätthallen. Öppna ABC-mobiili - mobilappen och välj Tvätt-funktionen i appen på den ABC Carwash-biltvättstation där du befinner dig. Välj en, tre eller fem stycken av de tvättprogram som visas i vyn Köp tvätt. Betala för biltvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När betalningen har lyckats får du ett kvitto i ABC-mobil. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Hur ska jag göra för att använda en biltvätt som jag tidigare köpt i ABC-mobiili - mobilappen?

Kör till betalautomaten vid tvätthallen. Öppna ABC-mobiili - mobilappen och välj Tvätt-funktionen i appen på den ABC Carwash biltvättplats där du befinner dig. Välj ett tvättprogram som du köpt i förväg och tryck på knappen Använd tvätt när du befinner dig vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Jag har köpt en tvättprodukt som innehåller flera tvättar, var kan jag använda dem?

Tvättarna kan användas inom ett handelslags område på de ABC Carwash-biltvättar där mobiltvätt och det aktuella tvättprogrammet erbjuds. De platser där du kan använda tvättarna visas alltid i samband med köpet. Efter att du har genomfört köpet, kan du i punkten Mobiltvätt i Jag-avsnittet kontrollera dina giltiga mobiltvättar och var de kan användas.

Jag har köpt en tvättprodukt som innehåller flera tvättar, hur länge gäller de köpta tvättarna?

När du köper en tvättprodukt som innehåller tre tvättar gäller de i 90 dagar från inköpsdagen. På köpkvittot är tvättproduktens namn till exempel ”Premium tvätt 3 st. serie”. När du köper en tvättprodukt som innehåller fem tvättar gäller de i 180 dagar från inköpsdagen. På köpkvittot är tvättproduktens namn till exempel ”Premium tvätt 5 st. serie”.

Är det förmånligare att köpa en eller flera tvättar på en gång?

Tvättar med normalpris är billigare då du köper dem som serietvättar. Vid köptillfället visar ABC-mobiili - mobilappen det belopp du sparar.

Jag har ett S-Business-kort och får rabatt på köp av biltvätt. Får jag mer rabatt om jag köper en tvättprodukt som innehåller flera tvättar?

Priset på tvättprodukter som innehåller flera tvättar är redan rabatterat jämfört med normalpriset på en enskild tvätt. ABC-mobiili - mobilappen visar priset på en enskild tvätt så att rabatten är beaktad. Om du köper flera tvättar visas vid köptillfället det belopp du sparar.

Kan jag kontrollera kösituationen på biltvätten i förväg?

Nästan varje ABC Carwash-biltvättstation har en kökamera som skickar bilder till ABC-mobiili - mobilappen så gott som i realtid. Bilden av kösituationen uppdateras ungefär en gång i minuten.

Månadstvättar

Hur får jag tillgång till månadstvätt i ABC-mobiili - mobilappen?

Månadstvätt kräver att man gör ett abonnemang på månadstvättar. Välj först Tvätt-funktionen och sedan ”Månadstvätt” i vyn Köp av tvätt. För att göra abonnemanget, skriv först in bilens registreringsnummer (exempelvis ABC-123). För abonnemang och debitering av månadstvättar ska ett betalkort läggas till separat. Befintliga betalkort kan inte kopplas till ett abonnemang på månadstvättar. De kortspecifika kontaktuppgifterna ska fyllas i. Om prissättningen på abonnemanget ändras, används e-postadressen för att meddela detta.

Hur använder jag månadstvätten i ABC-mobiili - mobilappen?

När du kör fram till betalstolpen (eller en särskild markerad plats) avläses bilens registreringsnummer. ABC-mobiili - mobilappen skickar dig en anmälan som du kan trycka på för att starta biltvätten manuellt. Alternativt kan du aktivera automatisk start av tvätten i Jag-avsnittet i vyn “Mobiltvätt”. Då behöver du inte öppna ABC-mobiili - mobilappen vid användning av månadstvätt. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Hur länge gäller mitt abonnemang på månadstvättar?

Abonnemanget på månadstvättar gäller tills vidare och debiteras med 30 dagars intervaller.

Är ett abonnemang på månadstvättar bindande i exempelvis ett års tid?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar. Du kan fortsätta att tvätta bilen fram till abonnemangets slut eller tills du har använt abonnemangets samtliga biltvättar.

Kan jag köpa flera månadstvättar för ett och samma registreringsnummer?

Detta är inte möjligt just nu, utan bara ett abonnemang kan gälla för ett och samma registreringsnummer.

Jag har köpt ett abonnemang på månadstvättar. Kan jag tvätta min bil så ofta jag vill?

Genom att köpa ett abonnemang på månadstvättar kan du regelbundet tvätta bilen i de ABC Carwash-biltvättar som visas vid köpet. Innan du köper, kontrollera att tvättplatserna passar dina behov. Månadstvätt innehåller upp till åtta (8) tvättar under 30 dagar. Observera att abonnemang på månadstvättar endast kan användas i ett handelslags ABC Carwash-biltvättar. I samband med köpet visas de ABC Carwash-stationer där abonnemang på månadstvättar kan användas. Informationen visas också i avsnittet “Jag”.

Jag har använt åtta tvättar och ABC-mobiili - mobilappen visar att jag inte längre kan använda tvättar. Var får jag tag på fler?

Du kan använda upp till åtta (8) tvättar inom 30 dagar. Ett abonnemang på månadstvättar förnyas automatiskt var 30 dag. Du kan även köpa enskilda tvättar eller serietvättar i ABC-mobiili - mobilappen.

Jag har redan använt åtta biltvättar och månaden är inte slut. Kan jag annullera mitt abonnemang på månadstvättar och köpa ett nytt?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar, men för samma registreringsnummer går det att köpa ett nytt abonnemang först när det gällande abonnemanget löper ut.

Beviljas S-Business-rabatt för månadstvättar?

S-Business-rabatt beviljas inte för abonnemang på månadstvättar. Priset på ett abonnemang på månadstvättar är redan väldigt fördelaktigt.

Samlar ett abonnemang på månadstvättar in Bonus?

Ja, om du har anslutit S-Förmånskortet till ditt S-användarkonto. Du kan kontrollera detta i avsnittet “Jag”.

Hur annullerar jag mitt abonnemang på månadstvättar?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar. Ditt gällande abonnemang på månadstvättar hittar du i ABC-mobiili - mobilappen, i avsnittet ”Jag” under funktionen “Mobiltvätt”. Genom att trycka på abonnemanget kan du se mer information om det. Tryck på knappen “Avsluta månadstvättabonnemang” längst ner i vyn.

Kan jag köra direkt till biltvätten (utan att öppna ABC-mobiili - mobilappen) om jag har beställt en månadstvätt?

I vyn “Mobiltvätt” i Jag-avsnittet kan du aktivera “Använd automatiskt månadstvätten baserat på registreringsnummer”. Då behöver du inte öppna ABC-mobiili - mobilappen när du använder en månadstvätt. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Jag har lagt till ett betalkort i ABC-mobiili - mobilappen. Ska jag lägga till ett betalkort separat för ett abonnemang på månadstvättar?

Du ska lägga till ett betalkort för abonnemang och debitering av månadstvättar. Befintliga betalkort kan inte kopplas till ett abonnemang på månadstvättar. Även om du använder ett betalkort som du redan har lagt till i ABC-mobiili - mobilappen ska du lägga till betalkortet för abonnemanget på månadstvättar.

Hur kan jag ändra det betalkort jag har lagt till i ABC-mobiili - mobilappen för abonnemanget på månadstvättar?

Ditt gällande abonnemang på månadstvättar hittar du i ABC-mobiili - mobilappen, i avsnittet “Jag” under funktionen “Mobiltvätt”. Genom att trycka på abonnemanget kan du se mer information om det. Tryck på knappen “Uppdatera betalkort” och följ instruktionerna.

Kan jag använda min månadstvätt även om min bil inte har registreringsskylten mitt på den främre stötfångaren?

För att den kamera som identifierar registreringsskyltar ska kunna identifiera din bil och du ska kunna använda månadstvätten, måste registreringsskylten vara fäst på sin egentliga plats på bilens främre stötfångare. För att den ska kunna identifieras, ska registreringsskylten ha tre bokstäver och tre siffror. Specialskyltar, till exempel ABC-1, fungerar tyvärr inte.

Uppföljning av förbrukning

Var och hur kan jag följa med min bils bränsleförbrukning?

I Historik-avsnittet i ABC-mobiili - mobilappen visas:

 1. det eurobelopp som har gått åt till tankning
 2. tankade liter bränsle
 3. den genomsnittliga förbrukningen för en bil.
Vilka inköpsuppgifter kan jag kontrollera i ABC-mobiili - mobilappen?

I ABC-mobiili - mobilappen kan du kontrollera uppgifterna för de inköp du gjort med ABC-mobiili - mobilappen. Med ABC-mobiili - mobilappen kan du följa med bränsleförbrukningen för en bil. I uppföljningen av förbrukningen och beräkningen av genomsnittsförbrukningen beaktas endast de tankningar för vilka en mätaravläsning har lagts till. Genom att lägga till din bils mätarställning beaktas tankningen i fråga då förbrukningen följs upp. Alltid då man tankar en full tank bränsle, beräknar appen både förbrukningen och det körda sträckan mellan tankningar och den sammanlagda genomsnittliga förbrukningen. Appen kan beakta då man inte tankar en full tank bränsle. Då matar du in mätarställningen efter tankningen och markerar med glidkopplingen att det inte är en fulltankning. Då du inte gör en fulltankning beaktas antalet liter då den genomsnittliga förbrukningen beräknas efter nästa fulltankning På så sätt beräknas både den totala genomsnittliga förbrukningen och förbrukningen mellan tankningar rätt.

Var ser jag mitt Bonusköpsaldo?

Du kan se ditt Bonusköpsaldo i S-kanava eller S-mobil.

Hur lägger jag till mätarställningen när jag har betalat för en tankning med ABC-mobiili - mobilappen?

Efter tankningen visar ABC-mobiili - mobilappen information om tankningen och i det nedre högra hörnet går det att välja funktionen “Lägg till mätarställning”. Du kan också lägga till mätarställningen i Historik-avsnittet genom att öppna ett enskilt kvitto och välja funktionen “Lägg till mätarställning”.

Hur lägger jag till mätarställningen när jag har tankat på en annan station eller betalat för tankningen med kort eller kontanter?

I övre högra hörnet av Historik-avsnittet i ABC-mobiili - mobilappen finns funktionen “Lägg till tankning”.

Hur kan jag ändra en mätarställning jag har lagt till eller byta tankning till fulltankning/ej fulltankning?

Du kan ändra mätarställningen för en specifik tankning i Historik-avsnittet genom att öppna ett enskilt kvitto och välja funktionen “Redigera mätarställning”. I vyn “Redigering av mätarställning” kan du också ända en fulltankning till ej fulltankning eller tvärtom.

Hur ser jag i ABC-mobiili - mobilappen för vilka tankningar har jag lagt till mätarställningen?

När uppföljningen av förbrukningen är aktiverad kan du i Historik-avsnittet se en infotext på tankningstransaktionens tredje rad: Den första fulltankningen, från vilken beräkningen av förbrukningen inleddes: Mätarställning i kilometer Fulltankning: Texten X,X l/100 km (YYY km) där X,X liter är förbrukningen mellan fulltankningar och YYY km den sträcka som körts mellan dem Tankning som markerats som ej fulltankning: ”Ej fulltankning”-texten

Hur tar jag bort en enskild tankning från beräkningen av den genomsnittliga förbrukningen i ABC-mobiili - mobilappen?

Du kan ta bort en specifik tankning i Historik-avsnittet genom att öppna ett enskilt kvitto och klicka på “Redigera mätarställning”. I det övre högra hörnet av vyn “Redigering av mätarställningen” vid funktionen “Ta bort” kan du ta bort mätarställningen för tankningen. Då beaktas tankningen inte längre vid beräkningen av den genomsnittliga förbrukningen.

Varför kan jag inte följa med förbrukningen för flera bilar i ABC-mobiili - mobilappen?

Tills vidare går det endast att följa med förbrukningen för en bil i ABC-mobiili - mobilappen.

Varför visas inte mina familjemedlemmars tankningar i ABC-mobiili - mobilappen?

ABC-mobiili - mobilappen är personlig. I S-gruppens app S-mobil finns avsnittet Bonusköp där de eurobelopp och liter bränsle som tankats av ägarkundhushållet visas.

Hur börjar jag följa med förbrukningen för en ny bil i ABC-mobiili - mobilappen?

I ABC-mobiili - mobilappens Jag-avsnitt finns Uppföljning av förbrukning-inställningen “Nollställ uppföljning av förbrukning”. Tidigare inmatade kilometerantal tas bort. Det är bra att observera att uppgifterna inte kan återställas.

Hur stänger jag av uppföljningen av förbrukningen i ABC-mobiili - mobilappen?

I ABC-mobiili - mobilappens Jag-avsnitt finns inställningen Uppföljning av förbrukning. Med glidkopplingen “Följ med ditt fordons förbrukning” kan du stänga av uppföljningen av förbrukningen. Då visas inte funktionerna “Lägg till mätarställning” och “Lägg till tankning” i ABC-mobiili - mobilappen.

Hur tar jag bort alla mätarställningar från uppföljningen av förbrukning i ABC-mobiili - mobilappen?

I ABC-mobiili - mobilappens Jag-avsnitt finns Uppföljning av förbrukning-inställningen “Nollställ uppföljning av förbrukning”. Det är bra att observera att uppgifterna inte kan återställas.

Förhandsbeställning och betalning av restaurangmat

Hur fungerar matbeställning i ABC-mobiili - mobilappen?

Välj Restaurang-funktionen och tryck antingen på “Börja beställa mat” eller på knappen ABC Burger. Du kan också välja “Börja beställa mat” i startvyn för ABC-mobiili - mobilappen. Då ser du genast de populäraste restaurangerna som ligger närmast dig. Välj den rätt du vill ha i listan. Om du vill ha mer information om portionen kan du trycka på dess namn, och om du vill beställa portionen ska du trycka på Lägg till i din beställning. Du kan också lägga till portionen i beställningen genom att trycka på prisknappen. Gå därefter vidare till betalningen genom att trycka på knappen Visa beställningen. Mer information ges i fliken Anvisningar, som finns i det övre högra hörnet i vyn Gör en beställning eller Din beställning.

Kan man beställa mat från en restaurang med ABC-mobiili - mobilappen under stationens öppettider?

Öppettiderna för beställning av mat visas stationsvis i ABC-mobiili - mobilappen. Beställningar tas endast emot för samma dag. Det är alltså inte möjligt att göra en förhandsbeställning för följande dag.

Vilka restaurangprodukter går det att beställa med ABC-mobiili - mobilappen?

ABC Trafikbutikens beställningsutbud visas i ABC-mobiili - mobilappen. Det är bra att observera att utbudet kan variera mellan stationer.

Kan jag betala buffémåltider med ABC-mobiili - mobilappen?

Ja, det kan du. Du får 10 % rabatt på buffébordet när du beställer och betalar med ABC-mobiili - mobilappen. Förmånen gäller buffébordsmåltider till normalpris, rabatt beviljas inte för buffébordsmåltider för barn. Betala inte för buffébordet förrän du kommit till stationen. Ett förhandsbetalt buffébord ska användas inom 60 minuter efter köpet.

Hur avbokar man en matbeställning i ABC-mobiili - mobilappen?

En mobilbeställning är alltid bindande. Ibland kan oförutsedda och tvingande situationer inträffa då man blir tvungen att ångra en beställning. I sådana situationer ska beställningen avbokas genom att ringa ABC Trafikbutiken så fort som möjligt. Telefonnumret för varje trafikbutik finns i ABC-mobiili - mobilappens beställningsbekräftelse. Kundens beställning gottgörs alltid från fall till fall.

Kan även grupper använda ABC-mobiili - mobilappen för förhandsbeställning av mat?

För närvarande är antalet personer som kan göra en gemensam beställning begränsat till 12 personer. Större grupper ombeds göra beställningar med hjälp av formuläret på sidan gruppbeställning på www.abcasemat.fi. Bokningar för grupper på över 12 personer för samma eller nästa dag ska alltid göras per telefon direkt till stationen, så att vi kan säkerställa att allt går så smidigt som möjligt för er grupp.

Observera att om en grupp resenärer beställer matportioner i förväg med hjälp av sina egna ABC-mobiili - mobilappen-appar, kan det ta längre för beställningarna att bli klara än vad kunden hoppats på.

Hur betalar man för en matbeställning med ABC-mobiili - mobilappen?

Ett belopp som motsvarar beställningen debiteras från det Visa- eller MasterCard-betalkort (debit- eller credit-kort) som är registrerat i ABC-mobiili - mobilappen, från S-Business-kortet eller som Apple Pay-betalning.

Får jag en stämpel på mitt ABC-måltidsförmånskort för en portion jag köpt i ABC-mobiili - mobilappen?

För närvarande är det inte möjligt att få en stämpel på ABC-måltidsförmånskortet för en portion som köpts i ABC-mobiili - mobilappen.

Kan jag ändra min portion i ABC-mobiili - mobilappen?

Det är möjligt att byta ut portionens huvudtillbehör, exempelvis potatismos mot grönsaker eller pommes frites. Du kan anpassa portionen genom att ta bort delar av den, till exempel såsen. Ändringar av portioner ska göras i ABC-mobiili - mobilappen vid beställningen.

Hur beaktas specialdieter i ABC-mobiili - mobilappen?

Specialdieter uppges för varje produkt i ABC-mobiili - mobilappen. Det går också att beställa hamburgare med glutenfri semla eller vegetarisk biff. Vissa portioner går även att få veganska.

Kan man öka portionsstorleken i ABC-mobiili - mobilappen?

Ja. Du kan exempelvis beställa extra biffar eller köttbullar till din portion. Till vissa portioner kan du lägga till extra dippsåser eller andra såser. Till ABC Burger-portionerna kan du beställa en större portion pommes frites.

Går det att beställa mat på alla stationer med ABC-mobiili - mobilappen?

Ja, det går att beställa mat med ABC-mobiili - mobilappen i alla ABC Trafikbutiker.

Var får jag ett kvitto på en mobilbeställning av mat?

När du beställt en portion från restaurangen bildas ett elektroniskt kassakvitto automatiskt i vyn Historik i ABC-mobiili - mobilappen.

Kan jag också få ett papperskvitto från ABC Trafikbutiken när jag beställer mat med ABC-mobiili - mobilappen?

Tyvärr går det inte få ett papperskvitto på matbeställningen, utan kvittot visas i ABC-mobiili - mobilappen på fliken Historik.

Hur vet jag vilket bord min portion serveras till?

Borden i restaurangen är numrerade med dekaler. Då du kommer till stationen ska du välja ett ledigt bord och uppge bordets nummer i mobilbeställningen. Med hjälp av bordets nummer vet personalen till vilket bord de ska servera portionen.

Var ska jag hämta matportioner som jag beställt som take away i ABC-mobiili - mobilappen?

Take away-portioner förpackas färdigt och hämtas till bordet på samma sätt som portioner som äts på stationen. Då du kommer till stationen ska du välja ett ledigt bord och uppge bordets nummer i mobilbeställningen. Bordsnumret visar personalen till vilket bord de ska hämta maten du beställt.

Vad ska jag göra om det vid min ankomst inte finns lediga numrerade bord eller andra bord?

Om detta skulle hända, vänligen kontakta ABC Trafikbutikens personal.

Vad ska jag göra om jag av misstag beställer mat till fel station?

Då du märker felet ska du genast kontakta den station till vilken du gjort beställningen. Man kommer överens om gottgörelse från fall till fall, men om portionerna inte ännu har hunnit tillredas gottgörs du beställningen.

Vad ska jag göra om jag inte hinner till stationen till den tidpunkt jag angett?

Kontakta stationen utan dröjsmål och meddela den nya beräknade ankomsttiden. Det är kundens ansvar att uppge rätt ankomsttid. En färdig portion kan förvaras i 10 minuter från att beställningen har meddelats vara klar. Portioner som väntat i mer än 10 minuter kan inte längre serveras, eftersom vi vill garantera kvaliteten för våra produkter.

Vad ska jag göra om jag av misstag uppger fel bordsnummer då jag anländer till stationen?

Vänligen kontakta personalen på stationen.

Jag vill beställa mat till en parkeringsruta för avhämtning utanför ABC-stationen. Hur ska jag göra?

När du anländer till den ABC-station där du har beställt mat ska du leta efter stationens parkeringsrutor för avhämtning. Var avhämtningsrutorna ligger beror på vilken station du har valt, men tanken har varit att placera dem nära entrén till stationen. Avhämtningsrutorna är tydligt markerade. Parkera på en parkeringsruta för avhämtning och ange dess nummer som bordsnummer i ABC-mobiili - mobilappen. Rätterna levereras till dig vid den tidpunkt du har uppgett.

Kan jag beställa en buffémåltid som take away i ABC-mobiili - mobilappen?

På vissa ABC-stationer går det även att beställa buffémat för avhämtning. Produkten visas på À la carte-menyn och vanligtvis kan du välja bland 1–3 alternativ. Portionen förpackas i en take away-ask. Du kan också välja en dryck till din portion.

Kan jag beställa Arnolds donuts med ABC-mobiili - mobilappen?

Ja, om Arnolds donuts ingår i den valda stationens utbud. Du kan köpa Arnolds donuts i take away-askar med 2, 6 eller 12 stycken och välja bland fyra olika smakalternativ.

Betalning med ABC-mobiili - mobilappen

Är betalning med ABC-mobiili - mobilappen säkert?

Ja, betalning med mobiltelefon är säkert. Mobilbetalningar innebär i allmänhet att du måste logga in i appen och godkänna betalningarna separat. Ingen kan debitera något i betalappen utan att du märker det. Om det betalkort du har registrerat i ABC-mobiili - mobilappen eller mobiltelefonen där ABC-mobiili - mobilappen finns installerad blir stulet, ska du omedelbart anmäla detta till spärrtjänsten för kort, på tfn 020 333 (24 h/dygn). När du har gjort anmälan går det inte att tanka med ABC-mobiili - mobilappen.

Hur debiteras tankning i ABC-mobiili - mobilappen?

Det totala beloppet för tankningen debiteras från det betalkort som du betalade med i ABC-mobiili - mobilappen. Samtidigt tas den täckningsreservering som gjorts i samband med betalningstransaktionen bort.

Hur debiteras biltvätt när jag betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Det belopp som motsvarar tvättprogrammet du har valt debiteras från det betalkort du betalat med i ABC-mobiili - mobilappen. Samtidigt tas den täckningsreservering som gjorts i samband med betalningstransaktionen bort.

Hur debiteras jag för en mobilbeställning?

Ett belopp som motsvarar din mobilbeställning debiteras från det betalkort som du använde för att betala i ABC-mobiili - mobilappen. Samtidigt tas den täckningsreservering som gjorts i samband med betalningstransaktionen bort.

Kan jag välja om jag använder debit eller credit på kombinationskort vid mobiltankning?

Ja, det kan du. Om du använder betalkortets debit-egenskap anger du nummerserien längst ner till vänster på baksidan av betalkortet. De första 16 siffrorna är kortnumret och de sista tre är kontrollnumret CVV2/CVC2. Om du vill använda credit-funktionen för ett betalkort, ange kortnumret på framsidan av kortet och det tre siffror långa kontrollnumret (CVV2/CVC2) på baksidan av kortet (vid området för namnteckning).

Hur byter jag betalkort i ABC-mobiili - mobilappen, exempelvis om jag byter bank eller kortet löper ut?

I vyn Betalningssätt i Jag-avsnittet i ABC-mobiili - mobilappen kan du hantera kort, lägga till eller ta bort föråldrade kort eller betalkort som du inte längre vill använda i ABC-mobiili - mobilappen.

Kan jag lägga till flera olika betalkort i ABC-mobiili - mobilappen?

Du kan lägga till flera olika Visa-, MasterCard- eller ett S-Business-kort i ABC-mobiili - mobilappen. Du kan namnge ett betalkort så att du lättare kan identifiera det vid betalningstransaktioner. Detta kan du göra i appens Jag-avsnitt genom att välja “Betalkort” och välja det kort som du vill ändra namnet på. Innan du bekräftar en betalning kan du välja vilket betalkort du vill betala med.

Får jag Bonus/Tankningsbonus och betalningssättsförmån när jag betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Ja, Bonus och Tankningsbonus samlas automatiskt in när du har identifierat dig som ägarkund i ABC-mobiili - mobilappen. Dessutom får du betalningssättsförmån när du betalar med S-Förmånskort.

Kan man lägga ett parallellkort till ABC-mobiili - mobilappen?

Ja, det kan man om parallellkortet är ett S-Förmånskort Visa och kortinnehavaren personligen identifierar sig i ABC-mobiili - mobilappen.

Fungerar ABC-mobiili - mobilappen på AppleWatch?

För närvarande kan ABC-mobiili - mobilappen inte användas på AppleWatch.

Får jag ett kvitto på tankningen i tankautomaten?

Ja, efter tankningen kan kan du skriva ut kvittot som vanligt i tankautomaten. Mobiltankningen bildar automatiskt ett elektroniskt kassakvitto även i ABC-mobiili - mobilappen.

Kan man skriva ut ett kvitto för en biltvätt när man betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Nej, men ett elektroniskt kassakvitto för tvätten bildas automatiskt i ABC-mobiili - mobilappen. Om du har tillgång till S-gruppens elektroniska kassakvittoarkiv, lagras kvittot även där.

Krävs autentisering av betalningstransaktioner varje gång jag betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Banken beslutar om autentisering av kortinnehavaren krävs vid köptransaktionen. Om banken kräver autentisering dirigeras kunden från ABC-mobil till autentisering hos banken. I praktiken identifierar kunden sig med bankens autentiseringsapp eller får en kod per sms som anges på autentiseringssidan. Stark autentisering kan krävas vid betalning med Visa och Mastercard. Betlaning med S-Business-kort och Apple Pay kräver inte stark autentisering.

Varför var jag tvungen att autentisera mig trots att beloppet för köpet är under 50 euro?

Banken beslutar om autentisering av kortinnehavaren krävs vid köptransaktionen. Beslutet påverkas bland annat av tidigare köptransaktioner. Det är inget vi som affärsinnehavare kan påverka.

Varför krävs det ibland stark autentisering när jag betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Praxis för stark autentisering varierar mellan banker. Vissa banker kräver stark autentisering av betalningar slumpmässigt, andra vid varje köp. Vi som affärsinnehavare kan inte påverka bankernas praxis.

Hur aktiverar man Apple Pay vid betalning med ABC-mobiili - mobilappen?

Lägg till önskade betalkort i Wallet-appen på din iPhone. Apple Pay blir automatiskt ett betalningssätt i ABC-mobiili - mobilappen under punkten “Övriga betalningsmetoder”.

Kan jag lägga vilket betalkort som helst till Apple Pay?

Du kan lägga till betalkort för åtminstone följande banker i Apple Pay: Andelsbanken, Nordea, Aktia, Bank Norwegian, Danske Bank och Sparbanken. Du kan kolla den aktuella listan på: [Banker i Afrika, Europa och Mellanöstern som deltar i Apple Pay - Apple-support (FI)] (https://support.apple.com/sv-sv/HT206637).

Hur betalar jag med Apple Pay i ABC-mobiili - mobilappen?

När du har aktiverat Apple Pay i iPhones Wallet-app kan du när du betalar välja Apple Pay som betalningssätt genom att trycka på namnet på ditt betalkort och välja Apple Pay som betalningssätt i vyn som öppnas.

När jag betalar i ABC-mobiili - mobilappen med Apple Pay, måste jag då bekräfta betalningen varje gång med stark autentisering?

Apple Pay kräver inte stark autentisering vid betalning. Stark autentisering görs när ett betalkort läggs till i Apple Pay. När du betalar därefter med Apple Pay kommer ingen separat begäran om autentisering, utan telefonen använder de säkerhetsfunktioner som är inbyggda i Apples hårdvara och programvara.

Är användning av Apple Pay avgiftsbelagt?

Ingen separat avgift uppbärs för att använda Apple Pay.

Får jag Bonus/Tankningsbonus när jag betalar med Apple Pay?

Bonus/Tankningsbonus samlas som vanligt in om du har identifierat dig som kundägare i ABC-mobiili - mobilappen. Obs! Kunder som betalar med företagskort: Om du har identifierat dig som ägarkund i ABC-mobiili - mobilappen och ämnar betala med Apple Pay för inköp med företagskort i ABC-mobiili - mobilappen intjänar du Bonus/Tankningsbonus på inköpen.

Varför går det inte att lägga till ett S-förmånskort i Apple Pay?

S-förhandskortet kan tyvärr ännu inte läggas till iPhones Wallet-app. Om du har loggat in i ABC-mobiili - mobilappen som ägarkund intjänar du fortfarande Bonus då du betalar med andra betalkort.

Vilka inköp kan jag betala med Apple Pay i ABC-mobiili - mobilappen?

Du kan betala för alla produkter och tjänster som finns till salu i ABC-mobiili - mobilappen med Apple Pay.

Går det att betala med Google Pay eller Mobile Pay i ABC-mobiili - mobilappen?

För närvarande är det tyvärr inte möjligt att betala med Google Pay eller Mobile Pay i ABC-mobiili - mobilappen. Vi strävar efter att inkludera fler betalningssätt i ABC-mobiili - mobilappen i framtiden.

Är Apple Pay ett säkert sätt att betala?

Apple Pay är ett säkert och skyddat sätt att betala. Läs mer om Apple Pays säkerhet och dataskydd här: [Allmän översikt över Apple Pays säkerhet och dataskydd - Apple-support (FI) ] (https://support.apple.com/fi-fi/HT203027). Du kan läsa mer om betalningssättet Apple Pay på: Apple Pay - Apple (FI)

Problemsituationer

Varför kan jag inte lägga till mitt betalkort (debit/credit) i ABC-mobiili - mobilappen?

På listan nedan ser du de vanligaste orsakerna till varför det inte går att lägga till ett kort i ABC-mobiili - mobilappen.

 1. Betalning på internet ska vara tillåten med kortet. Du kan kontrollera och ändra betalkortets inställningar på din webbank eller genom att ta kontakt med den bank som har utfärdat kortet.
 2. När du lägger till betalkortets debit-egenskap genom att ange sifferserien som finns i nedre vänstra hörnet på baksidan av kortet ska du observera att de tre separata siffrorna på samma rad fungerar som CVV2/CVC2-säkerhetskod.
 3. När du lägger till betalkortets credit-egenskap genom att ange sifferserien som finns på framsidan av kortet ska du observera att de tre separata siffrorna vid namnteckningsfältet på baksidan av kortet fungerar som CVV2/CVC2-säkerhetskod.
 4. I samband med att du lägger till ett betalkort görs en täckningsreservering på 0,01 € på ditt konto. Täckningsreserveringen återkallas omedelbart, men det aktuella beloppet ska finnas på ditt konto.
 5. Betalkortet ska vara giltigt.
 6. Då det gäller ett nytt betalkort ska kortet ha använts i en fysisk betalningsterminal så att kortets PIN-kod har införts i betalningsterminalen. Därefter kan du lägga det nya betalkortet till ABC-mobiili - mobilappen.
 7. När du lägger till ett betalkortet krävs stark autentisering med bankens identifieringsverktyg. I samband med autentiseringen ska bankens identifieringsverktyg öppnas av användaren och användaren måste vidta åtgärder för att återvända till ABC-mobiili - mobilappen. Med andra ord finns det inga automatiska överföringar.
Vad ska jag göra när jag gör en betalning med ABC-mobiili - mobilappen, men appen rapporterar ett fel?

Det finns flera orsaker till att en betalningstransaktion avvisas. Kontrollera åtminstone följande:

 • Att kortet inte har några begränsningar för nätbetalningar.
 • Kortet har tillräckligt med täckning för att betala köpet.
 • Om banken kräver ytterligare bekräftelse av betalningstransaktionen måste du autentisera dig med bankens autentiseringsapp när du har valt tankautomat och betalningssätt. När du är klar med autentiseringen kan du återvända till ABC-mobiili - mobilappen. Obs! Det finns inga automatiska överföringar mellan applikationerna
 • Följ bankens anvisningar noga i samband med betalningstransaktionen.
 • Om betalningen ändå inte lyckas ska du i första hand kontakta din bank för anvisningar.
Hur kommer det sig att jag varje gång måste logga in på mitt S-användarkonto när jag öppnar ABC-mobiili - mobilappen?

Du behöver inte logga ut från ABC-mobiili - mobilappen, det räcker med att stänga appen när du inte använder den. Du kan lägga till bekräftelse av betalningar antingen med PIN-kod eller genom biometrisk identifiering. Du kan göra detta i ABC-mobiili - mobilappen under “Identifikation” i Jag-avsnittet. Om du använder funktionen “Logga ut” i appen måste du identifiera dig på nytt med ditt S-användarkonto nästa gång du vill använda appen.

Varför kan tjänsten inte reservera täckning?

Det kan finnas flera anledningar till att reserveringen av täckning misslyckas. Nedan följer några av de vanligaste anledningarna och vad du kan göra i sådana situationer. Kontrollera att du har tillräckligt på ditt konto för täckningsbeloppet. Du kan minska täckningsbeloppet före den egentliga betalningstransaktionen genom att trycka på betalkortet på skärmen och sedan välja ett mindre belopp som maximalt belopp. Kontrollera om det står ”Föråldrat” vid kortet i vyn Betalkort i avsnittet Jag i ABC-mobiili - mobilappen. I så fall kan du lägga till uppgifterna för ett nytt kort i ABC-mobiili - mobilappen med hjälp av funktionen Lägg till betalkort.

Vem ska jag kontakta om ABC-mobiltankning misslyckas?

Kontrollera om det står ”Föråldrat” vid kortet i vyn Betalkort i avsnittet Jag i ABC-mobiili - mobilappen. I så fall kan du lägga till uppgifterna för ett nytt kort i ABC-mobiili - mobilappen med hjälp av funktionen Lägg till betalkort.

Om min telefon förkommer, kan någon annan då tanka med appen ABC-mobiili - mobilappeni via min telefon?

Om din telefon eller ett betalkort som registrerats i ABC-mobiili - mobilappen förkommer eller blir stulet, ska du utan dröjsmål anmäla detta till spärrtjänsten för betalkort. 020 333 (24 h/dygn). Efter att kortet har spärrats kan ingen missbruka ABC-mobiili - mobilappenappen för tankning.

Betalningen av en ABC-mobiili - mobilappentvätt lyckades, men dörren till tvätthallen öppnades inte. Vad ska jag göra?

Öppna ABC-mobiili - mobilappen och välj funktionen Tvätt på den ABC Carwash-biltvätt du befinner dig. Välj vyn ”Använd tvätt” där det aktuella tvättprogrammet kan användas på nytt. Du kan använda tvätten på den ABC Carwash-biltvätt där du har köpt tvätten eller på någon annan ABC Carwash-biltvätt som hör till samma handelslag och där mobiltvätt och det aktuella tvättprogrammet erbjuds.

Jag har en giltig månadstvätt, men kan inte tvätta bilen?

Kontrollera att

 • registreringsnumret är läsbart
 • du har matat in registreringsnumret korrekt i ABC-mobiili - mobilappen
 • ditt abonnemang på månadstvättar är giltigt
 • det finns oanvända tvättar kvar i månadsabonnemanget
 • din bil befinner sig vid betalstolpen eller på den utsatta markerade platsen där det är möjligt att läsa registreringsskylten.
 • Eventuellt tekniskt fel i identifieringen av registreringsskylten. Kontakta kundtjänsten.

Välj ämne för vanliga frågor

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo