BRÄNSLEN - VANLIGA FRÅGOR

Vi har sammanställt de vanligast förekommande frågorna relaterade till bränslen på ABC i den här sektionen

ABC -MOBILTANKNING

Hur fungerar mobiltankning i ABC-mobiili - mobilappen?

När du öppnar ABC-mobiili - mobilappen identifierar appen automatiskt vilken ABC-station du befinner dig på med hjälp av telefonens positionsinformation. Kör till en ledig tankautomat och välj motsvarande automatnummer i appen. Betalningen debiteras från det betalkort du har registrerat i appen och sedan kan du börja tanka. Transaktionen sker därmed snabbt och smidigt medan du sitter kvar i bilen. Du behöver bara kliva ur bilen för själva tankningen. Om du befinner dig på en station och positionsinformationen dröjer, öppnas appen i ABC-avsnittet istället för i stationens tankningsområde. När telefonen mottar stationens positionsinformation visas en knapp med texten “Du är på stationen” i början av ABC-avsnittet och du kan välja tankautomat. Utifrån din position visas också de närmaste stationerna på ABC-avsnittets karta och på Sök-avsnittets förteckning över stationer.

Kan jag tanka med ABC-mobiltankning på vilken ABC-station som helst?

Ja, mobiltankning fungerar på alla ABC-stationer i Finland. Möjligheten till mobilbetalning markeras med hjälp av gröna dekaler på tankningsområdet.

Kan jag betala för tankningen i förväg på ABC-mobiili - mobilappen?

Det går inte att betala för tankning i förväg med ABC-mobiili - mobilappen, utan debiteringen görs när du har tankat färdigt enligt det belopp du har tankat för, på samma sätt som i en traditionell kortautomat. När du betalar med ABC-mobiili - mobilappen kan du själv ange det belopp som reserveras på ditt konto. Direkt efter tankningen meddelar ABC-mobiili - mobilappen det belopp du tankat för till banken. Banken återför den eventuella skillnaden mellan det förauktoriserade beloppet och det faktiska tankningsbeloppet till ditt konto. På detta sätt finns det inte en för stor täckningsreservering på kontot tills den faktiska köptransaktionen debiteras.

Hur vet jag vilken tankautomat jag ska köra till om jag vill betala för tankningen med ABC-mobiili - mobilappen?

Kör till en ledig tankautomat och kontrollera automatnumret. Alla tankautomater på ABC-stationernas tankningsområde är numrerade. Välj numret på den tankautomat du har kört till i ABC-mobiili - mobilappen. På stationen visas möjligheten till mobilbetalning med dekaler.

Kan någon annan tanka på min bekostnad när jag använder ABC-mobiltankning?

Detta kan ske om du har valt en station eller en tankautomat i mobilappen som inte du själv, utan någon annan befinner sig på. Det går dock inte att välja en tankautomat som redan är i användning, utan den visas som upptagen i appen. För att undvika situationer som denna kan du göra så här: Kör till en ledig tankautomat och kontrollera automatnumret. Inled därefter mobiltankningen genom att kontrollera att stationen visas korrekt och välj den tankautomat som du har kört till.

Vad ska jag göra vid tankautomaten för att kunna börja tanka med ABC-mobiili - mobilappen?

Kör till en ledig tankautomat. Välj därefter den tankautomat i appen som du har kört till. Betala för tankningen, varefter du får ett meddelande på skärmen att du har 2–3 minuter på dig att börja tanka. Av säkerhetsskäl, lämna telefonen i bilen och börja tanka som vanligt genom att lyfta bränslepistolen från ställningen.

Kan jag få Bonus från mobiltankning?

När du har autentiserat dig på ABC-mobiili - mobileappen som kundägare eller lagt till S-Etukortti Visa som ditt betalkort, tjänar du Tankningbonus från dina mobila tankningar. Dessutom samlas Bonus från inköp gjorda med ABC-mobiili - mobilappenMobile, såsom biltvättar och beställning av restaurangmat.

Om min telefon förkommer, kan någon annan då tanka med appen ABC-mobiili - mobilappeni via min telefon?

Om din telefon eller ett betalkort som registrerats i ABC-mobiili - mobilappen förkommer eller blir stulet, ska du utan dröjsmål anmäla detta till spärrtjänsten för betalkort. 020 333 (24 h/dygn). Efter att kortet har spärrats kan ingen missbruka ABC-mobiili - mobilappenappen för tankning.

Vem ska jag kontakta om ABC-mobiltankning misslyckas?

Kontrollera om det står ”Föråldrat” vid kortet i vyn Betalkort i avsnittet Jag i ABC-mobiili - mobilappen. I så fall kan du lägga till uppgifterna för ett nytt kort i ABC-mobiili - mobilappen med hjälp av funktionen Lägg till betalkort.

Är det i dag tillåtet att använda mobiltelefon på tankningsområdet?

Av säkerhetsskäl ska man inte hantera sin mobiltelefon på tankningsområdet, eftersom det finns brandfarliga ämnen i närheten. Under själva tankningen behöver du inte din telefon, så du kan lämna den i bilen.

BETALNING

Hur debiteras tankning i ABC-mobiili - mobilappen?

Det totala beloppet för tankningen debiteras från det betalkort som du betalade med i ABC-mobiili - mobilappen. Samtidigt tas den täckningsreservering som gjorts i samband med betalningstransaktionen bort.

Varför finns det en täckningsreservering på mitt kort när jag har tankat på en ABC-automatstation?

Vid köp av bränsle med betalkort ska betalningstransaktionen alltid förauktoriseras. I automaten ska du själv mata in eller välja det maximala tankningsbelopp som automaten ska förauktorisera. ABC meddelar det belopp som du faktiskt tankade för till banken direkt efter tankningen. Banken återför den eventuella skillnaden mellan det förauktoriserade beloppet och det faktiska tankningsbeloppet till ditt konto. På detta sätt finns det inte en för stor täckningsreservering på kontot tills den faktiska köptransaktionen debiteras. Dessvärre kan det ibland uppstå fel så att täckningsreserveringen inte återförs. Täckningsreserveringen försvinner dock automatiskt från kontot senast inom 4–21 dagar. Om den extra täckningsreserveringen medför problem kan du kontakta den aktuella ABC-stationen. Stationens kontaktuppgifter finns på vår webbplats, på tankningsområdet eller i ABC-mobiili - mobilappen.

Går det att använda betalkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Eurocard, Diners Club, Maestro) som utfärdats utomlands som betalningsmedel på ABC-automatstationerna?

Ja. De ovannämnda utländska chipförsedda korten fungerar som betalningsmedel om chipet på kortet kan kontrollera kortets PIN-kod. Observera dock att utländska betalkort med magnetremsa och utländska betalkort med chip som inte har stöd för kontroll av PIN-kod inte kan användas som betalningsmedel i tankautomaterna. Vi rekommenderar också att du kontrollerar kortutfärdarens täckningsreserveringspraxis när det gäller bränsleautomater innan du tankar. Med vissa typer av kort kan det uppstå problem när täckningsreserveringarna ska återföras till kontot, om kortutfärdaren har egen täckningsreserveringspraxis.

Kan man köpa bränsle med S-gruppens och ABC:s presentkort?

S-gruppens och ABC:s presentkort kan användas för att betala bränsleköp på ABC-stationer där det går att betala för bränsle inne på stationen.

Vad ska jag göra om jag blir utan kvitto eller tappar bort kvittot?

Kontakta den station där du har tankat. En kvittokopia tillhandahålls av den berörda stationen. Du kan ta kontakt med stationen till exempel via sidan feedback. Det är bra att kontrollera datum, verksamhetsställe och eurobelopp på kontoutdraget så går det lättare att hitta kvittot. Läs även mer om den elektroniska kvittotjänsten. För företag rekommenderar vi ett S-Business-kort som är helt kvittofritt för företagskunder.

BRÄNSLE

Varifrån kommer ABC:s bränslen?

Alla bränslen till alla ABC-stationer skaffas via vårt eget upphandlingsbolag North European Oil Trade Oy. För närvarande skaffas de bränslen som säljs inom ABC-kedjan från raffinaderier som tillhör olika aktörer inom Östersjöområdet, som Preem, Shell och St1. Vårt upphandlingsbolag säkerställer att produkterna uppfyller våra kvalitetskrav. I avsnittet Produktinformation hittar du utförliga varudeklarationer och skyddsinformationsblad om produkterna. I dessa anges egenskaperna hos de bränslen vi säljer mycket detaljerat.

Hur beställer jag eldningsolja från ABC?

Försäljningen av eldningsolja sker i handelslagen, och leveranserna görs inom respektive handelslags verksamhetsområde. I vissa handelslag är minimileveransmängden 1 000 liter, kontrollera detta när du gör beställningen. Handelslagens kontaktuppgifter, för frågor om priser o.d., finns på vår webbplats i avsnittet Beställ eldningsolja. En del av handelslagen beviljar också Bonus för beställd eldningsolja.

TANKNINGSBONUS

Vad är Tankningsbonus?

När du tankar på ABC-stationerna får du Tankningsbonus, som fastställs utifrån ditt hushålls bonusprocent. Tankningsbonus ges i form av cent per tankade liter och betalas ut varje månad i samband med utbetalningen av Bonus.

Hur samlas Tankningsbonus?

Med hjälp av den information på S-Förmånskortet som lagras i ABC-mobiili - mobileappen samlas Tankningsbonus automatiskt när du är inloggad i appen. För att samla in Tankningsbonus från ditt köp följer du betalautomatens instruktioner och använder ditt S-Förmånskort vid betalningen. Tankningsbonus ges i form av cent per tankade liter och betalas ut varje månad i samband med utbetalningen av Bonus. När du betalar med S-Förmånskort Visa får du dessutom 0,5 % betalningssättsförmån.

Ingen Tankningsbonus registrerades för mina köp på en ABC-station. Vad ska jag göra?

Du kan kontakta den aktuella ABC-stationen eller det regionhandelslag som ansvarar för stationen, om du vill att din icke-registrerade Tankningsbonus ska registreras i efterhand. Då är det bra att ha kvittot på betalningstransaktionen kvar för att det ska gå att kontrollera den exakta köpsumman, antalet liter, köpstället och debiteringstidpunkten. Utanför stationens öppettider och på obemannade ABC-automatstationer går det alltid att ringa det kundtjänstnummer som anges på automaten. På numret får du hjälp vid behov.

Varför får jag inte Tankningsbonus som en direkt kontantrabatt när jag tankar?

Tankningsbonus är bunden till S-Förmånskortets koncentrationsfördelar, varvid hushållets totala inköp avgör bonusprocenten och därmed även beloppet av den Tankningsbonus som ska betalas. Därför får du förmånen i samband med betalningen av Bonus.

Hur tar jag reda på mitt hushålls bonusprocent?

Du kan enkelt ta reda på bonusprocenten för ditt hushåll i S-mobilen eller S-kanava. Vi skickar månatliga e-postmeddelanden om ditt bonussaldo, så se till att din information är uppdaterad.

För vilka inköp samlas Tankningsbonus?

Tankningsbonus får du på bensin och diesel, Eko E85-drivmedel samt brännolja som du tankat. För andra köp hos ABC-kedjan får du Bonus på normalt sätt. På eldningsolja som beställningsprodukt betalas inte Tankningsbonus, men en del av handelslagen beviljar Bonus även för inköp av eldningsolja.

Hur kan jag få mer Tankningsbonus?

Du får mer Tankningsbonus genom att höja ditt hushålls bonusprocent och koncentrera tankningarna till ABC-stationer.

När betalas Tankningsbonus ut?

Tankningsbonus betalas in på ditt konto i S-Banken den 10 följande månad, på samma sätt som Bonus.

Hur kan jag försäkra mig om att varje tankning samlar in Tankningsbonus?

ABC-mobiili - mobilappen är en smidig hjälpreda för den som använder bil. Med hjälp av ABC-mobiili tankar du snabbt och enkelt med några klick. Då uppgifterna om ditt S-Förmånskort finns lagrade i ABC-mobiili samlar du Tankningsbonus automatiskt. I ABC-mobiili följer du också lätt med bilens bränsleförbrukning.

Välj ämne för vanliga frågor

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo