BILTVÄTT - VANLIGA FRÅGOR

Vi har sammanställt de vanligast förekommande frågorna relaterade till biltvätts i den här sektionen

BILTVÄTT I ABC-MOBIILI - MOBILAPPEN

Var hittar jag närmaste ABC Carwash biltvättstation?

ABC-kedjan har biltvättar över hela Finland. Biltvättplatserna ligger huvudsakligen i omedelbar närhet av ABC Trafikbutiker, ABC-automatstationer och S-gruppens matbutiker. Du kan kontrollera var närmaste ABC Carwash biltvättstation ligger på vår webbplats i avsnittet Stationer eller i ABC-mobiili - mobilappen.

Vad är ABC-mobiltvätt?

Mobiltvätt är ett enklare, snabbare och smidigare sätt att tvätta bilen, eftersom du kan betala tvätten hjälp av din smarttelefon. Du behöver inte mata in din PIN-kod eller ta fram ditt betalkort, utan betalningen debiteras från det betalkort som är registrerat i ABC-mobiili - mobilappen. Du kan även betala med Apple Pay. Du kan köpa en mobiltvätt åt gången eller en tvättprodukt som innehåller tre eller fem tvättar, det vill säga serietvättar, till ett förmånligare pris. Inom flera handelslag erbjuds även månadstvätt.

Hur köper man en biltvätt i ABC-mobiili - mobilappen?

Det går att köpa enskilda tvättar eller serietvättar i ABC-mobiili - mobilappen. Det går också att köpa tvätt som ett månadsabonnemang inom flera handelslag. Enskild tvätt I ABC-mobiili - mobilappen kan du köpa en enskild tvätt när du anländer till en ABC Carwash biltvättstation. Du köper en tvätt genom att i ABC-mobiili - mobilappen först välja den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj ett stycke av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. Serietvätt Du kan köpa serietvättar på en ABC Carwash biltvättstation eller i förväg. På biltvättstationen ABC Carwash väljer du den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj tre eller fem stycken av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. I samband med köpet används en av de köpta tvättarna genast och i vyn ”Använd tvätt” visas två eller fyra stycken oanvända tvättar. När du köper serietvättar i förväg, syns alla tvättarna i vyn Använd tvätt. Du kan köpa tvättar i förväg genom att i ABC-mobiili - mobilappen, i ABC-avsnittet, trycka på den gröna knappen “Köp tvätt i förväg”. Platser för serietvätt och serietvättarnas giltighet anges vid köpet och visas därefter i Jag-avsnittet, i vyn Mobiltvätt under “Giltiga tvättar”. Det finns separata anvisningar för köp och användning av månadstvättar.

Kan jag betala med ABC-mobiili - mobilappen i alla ABC Carwash-biltvättar?

Det går att betala med ABC-mobiili - mobilappen i nästan alla ABC Carwash biltvättar. Du kan kontrollera uppgifter om ABC Carwash-biltvättplatser i appens Sök-avsnitt. Med funktionen Begränsa sökning kan du se biltvättplatser där du kan betala för tvätten med ABC-mobiili - mobilappen.

Kan jag betala för biltvätten i förväg?

Det går att köpa serie- och månadstvättar i förväg med ABC-mobiili - mobilappen, men enskilda tvättar går att köpa först då du kommer till biltvättstationen. Innan du betalar är det bra att kontrollera på vilka ABC Carwash-biltvättar förhandsköpta tvättar är giltiga.

Hur vet jag vilken tvätthall jag ska köra in i på stationer som har flera tvätthallar då jag vill betala för biltvätten med ABC-mobiili - mobilappen?

ABC Carwash-biltvättarnas tvätthallar är numrerade. Kör fram till dörren på den tvätthall du valt och välj motsvarande tvätthallsnummer i appen. Betala för biltvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Kan någon annan tvätta sin bil på min bekostnad när jag använder ABC-mobiili - mobilappen?

Det här kan hända då du betalar för biltvätten/använder en biltvätt i ABC-mobiili - mobilappen och det finns någon före dig i kön. Det kan också hända att ABC-mobiili - mobilappen har fastställt din position fel, eller så har du har valt fel ABC Carwash biltvätt i din app. För att undvika eventuellt missbruk, kontrollera namnet på ABC Carwash biltvättplatsen och betala/använd biltvätten först när du befinner dig vid betalstolpen och står näst i tur.

Vad ska jag göra för att kunna betala för biltvätten med ABC-mobiili - mobilappen?

Du måste ha ett betalkort som lagts till i appen. Kör till betalautomaten vid tvätthallen. Öppna ABC-mobiili - mobilappen och välj Tvätt-funktionen i appen på den ABC Carwash-biltvättstation där du befinner dig. Välj en, tre eller fem stycken av de tvättprogram som visas i vyn Köp tvätt. Betala för biltvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När betalningen har lyckats får du ett kvitto i ABC-mobil. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Hur köper man en biltvätt i ABC-mobiili - mobilappen?

Det går att köpa enskilda tvättar eller serietvättar i ABC-mobiili - mobilappen. Det går också att köpa tvätt som ett månadsabonnemang inom flera handelslag. Enskild tvätt I ABC-mobiili - mobilappen kan du köpa en enskild tvätt när du anländer till en ABC Carwash biltvättstation. Du köper en tvätt genom att i ABC-mobiili - mobilappen först välja den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj ett stycke av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. Serietvätt Du kan köpa serietvättar på en ABC Carwash biltvättstation eller i förväg. På biltvättstationen ABC Carwash väljer du den station du befinner dig på, därefter Tvätt-funktionen och sedan ett lämpligt tvättprogram i vyn Köp tvätt. Välj tre eller fem stycken av det önskade tvättprogrammet. Betala för tvätten när du är vid betalstolpen och står näst i tur. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen. I samband med köpet används en av de köpta tvättarna genast och i vyn ”Använd tvätt” visas två eller fyra stycken oanvända tvättar. När du köper serietvättar i förväg, syns alla tvättarna i vyn Använd tvätt. Du kan köpa tvättar i förväg genom att i ABC-mobiili - mobilappen, i ABC-avsnittet, trycka på den gröna knappen “Köp tvätt i förväg”. Platser för serietvätt och serietvättarnas giltighet anges vid köpet och visas därefter i Jag-avsnittet, i vyn Mobiltvätt under “Giltiga tvättar”. Det finns separata anvisningar för köp och användning av månadstvättar.

Jag har köpt en tvättprodukt som innehåller flera tvättar, hur länge gäller de köpta tvättarna?

När du köper en tvättprodukt som innehåller tre tvättar gäller de i 90 dagar från inköpsdagen. På köpkvittot är tvättproduktens namn till exempel ”Premium tvätt 3 st. serie”. När du köper en tvättprodukt som innehåller fem tvättar gäller de i 180 dagar från inköpsdagen. På köpkvittot är tvättproduktens namn till exempel ”Premium tvätt 5 st. serie”.

Jag har ett S-Business-kort och får rabatt på köp av biltvätt. Får jag mer rabatt om jag köper en tvättprodukt som innehåller flera tvättar?

Priset på tvättprodukter som innehåller flera tvättar är redan rabatterat jämfört med normalpriset på en enskild tvätt. ABC-mobiili - mobilappen visar priset på en enskild tvätt så att rabatten är beaktad. Om du köper flera tvättar visas vid köptillfället det belopp du sparar.

Kan jag kontrollera kösituationen på biltvätten i förväg?

Nästan varje ABC Carwash-biltvättstation har en kökamera som skickar bilder till ABC-mobiili - mobilappen så gott som i realtid. Bilden av kösituationen uppdateras ungefär en gång i minuten.

Betalningen av en ABC-mobiili - mobilappentvätt lyckades, men dörren till tvätthallen öppnades inte. Vad ska jag göra?

Öppna ABC-mobiili - mobilappen och välj funktionen Tvätt på den ABC Carwash-biltvätt du befinner dig. Välj vyn ”Använd tvätt” där det aktuella tvättprogrammet kan användas på nytt. Du kan använda tvätten på den ABC Carwash-biltvätt där du har köpt tvätten eller på någon annan ABC Carwash-biltvätt som hör till samma handelslag och där mobiltvätt och det aktuella tvättprogrammet erbjuds.

Kan man skriva ut ett kvitto för en biltvätt när man betalar med ABC-mobiili - mobilappen?

Nej, men ett elektroniskt kassakvitto för tvätten bildas automatiskt i ABC-mobiili - mobilappen. Om du har tillgång till S-gruppens elektroniska kassakvittoarkiv, lagras kvittot även där.

Serietvättar

Är det förmånligare att köpa en eller flera tvättar på en gång?

Tvättar med normalpris är billigare då du köper dem som serietvättar. Vid köptillfället visar ABC-mobiili - mobilappen det belopp du sparar.

Jag har köpt en tvättprodukt som innehåller flera tvättar, var kan jag använda dem?

Tvättarna kan användas inom ett handelslags område på de ABC Carwash-biltvättar där mobiltvätt och det aktuella tvättprogrammet erbjuds. De platser där du kan använda tvättarna visas alltid i samband med köpet. Efter att du har genomfört köpet, kan du i punkten Mobiltvätt i Jag-avsnittet kontrollera dina giltiga mobiltvättar och var de kan användas.

Månadstvättar

Hur får jag tillgång till månadstvätt i ABC-mobiili - mobilappen?

Månadstvätt kräver att man gör ett abonnemang på månadstvättar. Välj först Tvätt-funktionen och sedan ”Månadstvätt” i vyn Köp av tvätt. För att göra abonnemanget, skriv först in bilens registreringsnummer (exempelvis ABC-123). För abonnemang och debitering av månadstvättar ska ett betalkort läggas till separat. Befintliga betalkort kan inte kopplas till ett abonnemang på månadstvättar. De kortspecifika kontaktuppgifterna ska fyllas i. Om prissättningen på abonnemanget ändras, används e-postadressen för att meddela detta.

Hur använder jag månadstvätten i ABC-mobiili - mobilappen?

När du kör fram till betalstolpen (eller en särskild markerad plats) avläses bilens registreringsnummer. ABC-mobiili - mobilappen skickar dig en anmälan som du kan trycka på för att starta biltvätten manuellt. Alternativt kan du aktivera automatisk start av tvätten i Jag-avsnittet i vyn “Mobiltvätt”. Då behöver du inte öppna ABC-mobiili - mobilappen vid användning av månadstvätt. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Jag har lagt till ett betalkort i ABC-mobiili - mobilappen. Ska jag lägga till ett betalkort separat för ett abonnemang på månadstvättar?

Du ska lägga till ett betalkort för abonnemang och debitering av månadstvättar. Befintliga betalkort kan inte kopplas till ett abonnemang på månadstvättar. Även om du använder ett betalkort som du redan har lagt till i ABC-mobiili - mobilappen ska du lägga till betalkortet för abonnemanget på månadstvättar.

Kan jag köra direkt till biltvätten (utan att öppna ABC-mobiili - mobilappen) om jag har beställt en månadstvätt?

I vyn “Mobiltvätt” i Jag-avsnittet kan du aktivera “Använd automatiskt månadstvätten baserat på registreringsnummer”. Då behöver du inte öppna ABC-mobiili - mobilappen när du använder en månadstvätt. När dörren öppnas kör du in i tvätthallen och följer instruktionerna på tvättmaskinen.

Hur annullerar jag mitt abonnemang på månadstvättar?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar. Ditt gällande abonnemang på månadstvättar hittar du i ABC-mobiili - mobilappen, i avsnittet ”Jag” under funktionen “Mobiltvätt”. Genom att trycka på abonnemanget kan du se mer information om det. Tryck på knappen “Avsluta månadstvättabonnemang” längst ner i vyn.

Hur kan jag ändra det betalkort jag har lagt till i ABC-mobiili - mobilappen för abonnemanget på månadstvättar?

Ditt gällande abonnemang på månadstvättar hittar du i ABC-mobiili - mobilappen, i avsnittet “Jag” under funktionen “Mobiltvätt”. Genom att trycka på abonnemanget kan du se mer information om det. Tryck på knappen “Uppdatera betalkort” och följ instruktionerna.

Samlar ett abonnemang på månadstvättar in Bonus?

Ja, om du har anslutit S-Förmånskortet till ditt S-användarkonto. Du kan kontrollera detta i avsnittet “Jag”.

Beviljas S-Business-rabatt för månadstvättar?

S-Business-rabatt beviljas inte för abonnemang på månadstvättar. Priset på ett abonnemang på månadstvättar är redan väldigt fördelaktigt.

Jag har köpt ett abonnemang på månadstvättar. Kan jag tvätta min bil så ofta jag vill?

Genom att köpa ett abonnemang på månadstvättar kan du regelbundet tvätta bilen i de ABC Carwash-biltvättar som visas vid köpet. Innan du köper, kontrollera att tvättplatserna passar dina behov. Månadstvätt innehåller upp till åtta (8) tvättar under 30 dagar. Observera att abonnemang på månadstvättar endast kan användas i ett handelslags ABC Carwash-biltvättar. I samband med köpet visas de ABC Carwash-stationer där abonnemang på månadstvättar kan användas. Informationen visas också i avsnittet “Jag”.

Hur vet jag om mitt registreringsnummer är giltigt för månadstvätt?

Du kan kontrollera att ditt registreringsnummer är giltigt för månadstvättens identifieringskamera på Traficoms webbplats, punkt 1. Bilar. Obs! Specialskyltar, till exempel ABC-1, fungerar tyvärr inte.

Kan jag använda min månadstvätt även om min bil inte har registreringsskylten mitt på den främre stötfångaren?

För att den kamera som identifierar registreringsskyltar ska kunna identifiera din bil och du ska kunna använda månadstvätten, måste registreringsskylten vara fäst på sin egentliga plats på bilens främre stötfångare. För att den ska kunna identifieras, ska registreringsskylten ha tre bokstäver och tre siffror. Specialskyltar, till exempel ABC-1, fungerar tyvärr inte.

Jag har redan använt åtta biltvättar och månaden är inte slut. Kan jag annullera mitt abonnemang på månadstvättar och köpa ett nytt?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar, men för samma registreringsnummer går det att köpa ett nytt abonnemang först när det gällande abonnemanget löper ut.

Jag har använt åtta tvättar och ABC-mobiili - mobilappen visar att jag inte längre kan använda tvättar. Var får jag tag på fler?

Du kan använda upp till åtta (8) tvättar inom 30 dagar. Ett abonnemang på månadstvättar förnyas automatiskt var 30 dag. Du kan även köpa enskilda tvättar eller serietvättar i ABC-mobiili - mobilappen.

Kan jag köpa flera månadstvättar för ett och samma registreringsnummer?

Detta är inte möjligt just nu, utan bara ett abonnemang kan gälla för ett och samma registreringsnummer.

Är ett abonnemang på månadstvättar bindande i exempelvis ett års tid?

Du kan när som helst annullera ditt abonnemang på månadstvättar. Du kan fortsätta att tvätta bilen fram till abonnemangets slut eller tills du har använt abonnemangets samtliga biltvättar.

Hur länge gäller mitt abonnemang på månadstvättar?

Abonnemanget på månadstvättar gäller tills vidare och debiteras med 30 dagars intervaller.

Jag har en giltig månadstvätt, men kan inte tvätta bilen?

Kontrollera att

  • registreringsnumret är läsbart
  • du har matat in registreringsnumret korrekt i ABC-mobiili - mobilappen
  • ditt abonnemang på månadstvättar är giltigt
  • det finns oanvända tvättar kvar i månadsabonnemanget
  • din bil befinner sig vid betalstolpen eller på den utsatta markerade platsen där det är möjligt att läsa registreringsskylten.
  • Eventuellt tekniskt fel i identifieringen av registreringsskylten. Kontakta kundtjänsten.

Välj ämne för vanliga frågor

Förmåner

google-play-badge
appstore-badge
footer-abc-logo