Smart Diesel

tankkaus-smartdiesel-talvi.jpg

SMART DIESEL - ENTISTÄ ÄLYKKÄÄMPI VALINTA

ABC:n Smart Diesel on korkealaatuinen diesel, joka sopii kaikkiin dieselmoottoreihin. Smart Dieselissä on monia huippuominaisuuksia, kuten perinteistä diesellaatua täydellisempi palaminen, minkä johdosta moottorin lähipäästöt ovat pienempiä.

Smart Diesel -polttonesteen ansiosta moottori ei pelkästään pysy puhtaana, vaan älydiesel jopa puhdistaa moottorin uutta vastaavalle tasolle. Se parantaa moottorin suorituskykyä ja lisää sen kestävyyttä. Smart Diesel on älydiesel, joka käy kaikkiin dieselmoottorilla varustettuihin autoihin niiden iästä riippumatta. Uusien autojen moottorit pystyvät hyödyntämään huippulaatuisen dieselin ominaisuuksia parhaiten, mutta vanhempien autojen osalta sen puhdistavat ominaisuudet ovat erityisen hyödyllisiä. Smart Dieseliä saa kaikilta ABC-asemilta. Smart Diesel on helppo tunnistaa polttoainemittareiden yhteydessä olevista merkinnöistä.

1. Mikä tekee Smart Dieselistä älydieselin? Mitkä ovat keskeiset erot tavalliseen dieseliin?

Smart Diesel on ABC-ketjun korkealaatuinen diesel, jossa on monia huippuominaisuuksia, kuten perinteistä diesellaatua täydellisempi palaminen, minkä johdosta moottorin lähipäästöt ovat pienempiä. Smart Dieselillä ajettaessa moottori ei pelkästään pysy puhtaana, vaan Smart Diesel jopa puhdistaa moottorin uutta vastaavalle tasolle. Smart Diesel parantaa moottorin tehoa ja kestävyyttä sekä säästää ympäristöä pienempien päästöjensä avulla.

2. Miten Smart Diesel puhdistaa autoni moottorin?

Auton moottoriin kertyy karstaa ja likaa käytön aikana, Smart Dieselissä käytetyn puhdistavan lisäaineen ansiosta moottori puhdistuu entiselleen. Puhdistumiseen vaadittu aika riippuu moottorin likaisuusasteesta, mutta paras teho saavutetaan n. 3-4 tankillisen jälkeen. Eron moottorin suorituskyvyssä huomaa kuitenkin jo yhden tankillisen jälkeen.

3. Miten Smart Diesel vaikuttaa autoni moottorin suorituskykyyn?

Dieselmoottorin likaantuessa sen suorituskyky laskee selvästi. Ajettaessa jo n. 2 %:n tehon laskun huomaa auton moottorin suorituskyvyn hiipumisena. Smart Diesel pitää auton moottorin puhtaana ja ylläpitää näin myös sen optimaalista suorituskykyä.

4. Vaikuttaako Smart Diesel autoni päästöihin?

Kun polttoneste palaa täydellisesti ja puhtaasti auton moottorissa, ovat auton lähipäästöt pienemmät. Dieselpolttoaineen palamista ja syttymisherkkyyttä kuvaava arvo on setaaniluku. Mitä korkeampi setaaniluku dieselpolttoaineella on, sitä täydellisempi palotapahtuma on moottorissa ja sitä kautta myös lähipäästöt ovat pienemmät. Smart Dieselin setaaniluku on aina vähintään 60, kun taas perusdieselin setaaniluku on tyypillisesti 51–55 välillä.

5. Pienentääkö Smart Dieselin käyttö autoni polttonesteen kulutusta?

Moottorin likaantuessa sen teho heikkenee ja saman tehon saadakseen kaasupoljinta joutuu painamaan entistä kovempaa jolloin myös kulutus kasvaa. Moottorin puhdistamisella saadaan aikaan myös säästöjä polttoaineen kulutuksessa.

6. Voidaanko autoon tankata sekaisin tavallista ja Smart Dieselillä?

Voidaan tankata sekaisin. Smart Dieselin ominaisuuksista saa kuitenkin auton moottorille parhaan hyödyn, jos tätä tuotetta käyttää pidempään yhtäjaksoisesti

7. Mistä tietää mitä tankkaan huoltoasemalla? Mistä tunnistan Smart Diesel-polttonesteen?

Smart Diesel -polttoneste merkitään jakelumittarissa aina Smart Diesel -tekstillä pistoolin yläpuolella sekä Smart Diesel -tuotenapilla polttonestepistoolissa.

8. Millaisiin autoihin Smart Diesel sopii? Vaatiiko se autolta jotain erityisteknologiaa?

Smart Diesel sopii kaikkiin dieselautoihin. Uusien autojen moottorit pystyvät hyödyntämään huippulaatuisen dieselin ominaisuuksia parhaiten, mutta vanhempien autojen osalta Smart Dieselin puhdistavat ominaisuudet ovat erityisen hyödyllisiä.

9. Vaikuttaako älydiesel moottorin käyttöikään tai kestävyyteen?

Smart Dieseliä käyttämällä moottori puhdistuu uutta vastaavalle tasolle ja moottorin suorituskyky paranee.

10. Mitä eroa on Smart Dieselillä ja Nero Dieselillä?

Nero Diesel on täysin uusiutuva Diesel-laatu. Nero Diesel vähentää koko elinkaarensa aikana kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen dieseliin verrattuna. Sitä voidaan tankata kaikkiin dieselautoihin. Nero Diesel valmistetaan suurimmaksi osaksi jäte- ja tähdepohjaisista raaka-aineista. Lue lisää Nero Dieselistä.

footer-abc-logo