SAMMANFATTNING AV VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA I ABC-MOBIL

En sammanfattning av villkor som hänför sig till användningen av ABC-mobil finns till påseende på webbplatsen http://www.abcasemat.fi/abcmobil-anvandningsvillkor, där kunden kan kopiera dem. På användningen av ABC-mobil tillämpas som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster. Användarplatsinformation används för att visa fördelar om användaren har gett tillåtelse att använda platsinformationen.

I ABC-mobil finns det funktioner för biltvätt, beställning av mat, tankning och laddning av fordon. På varje enskild funktion tillämpas olika specialvillkor, vilka kunden godkänner när hen använder en viss tjänst via ABC-mobil.