SAMMANFATTNING AV VILLKOR FÖR TJÄNSTERNA I ABC-MOBIILI

En sammanfattning av villkor som hänför sig till användningen av ABC-mobiili finns till påseende på webbplatsen http://www.abcasemat.fi/abcmobil-anvandningsvillkor, där kunden kan kopiera dem. På användningen av ABC-mobiili tillämpas som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster. Användarplatsinformation används för att visa fördelar om användaren har gett tillåtelse att använda platsinformationen.

I ABC-mobiili finns det funktioner för biltvätt, beställning av mat, tankning och laddning av fordon. På varje enskild funktion tillämpas olika specialvillkor, vilka kunden godkänner när hen använder en viss tjänst via ABC-mobiili.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Dataskyddsbeskrivningen som ABC-mobil använder.