SPECIALVILLKOR FÖR FORDONSTJÄNSTER

Uppdaterad 1.9.2023

AVTALSPARTER OCH BAKGRUND

Dessa specialvillkor tillämpas vid användning av laddningstjänsten för elfordon eller tankning via ABC-mobiili på S-gruppens verksamhetsställen nedan (”Tjänsten”). På dessa villkor tillämpas dessutom som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster.

Kunden kan använda tjänsten för engångsladdningar utan att ha en kundrelation i S-gruppen genom att skapa användarbehörigheter i tjänsten.

SOK tillhandahåller den digitala plattformen ABC-mobiili för att sälja tjänster och ansvarar för tillhandahållandet av den digitala plattformen. Part i försäljningen av produkter och i avtalsvillkoren i anknytning till dessa är ett handelslag. Kontaktuppgifter till handelslagets verksamhetsställe anges i appen och på kvittona.

DEBITERINGAR

Priset på en laddning anges i mobilappen och priserna kan ändras när som helst. Priset på en laddning kan variera beroende på kund eller station.

Kunden debiteras för det pris som anges i Tjänsten. Priset kan till exempel grunda sig på laddningstiden, den använda energimängden eller bränslepriset.

Alla debiteringar görs direkt från det betalkort som kunden har angett och valt. Om ett betalkort inte kan debiteras, förbehåller sig ABC rätten att fakturera kunden för avgifterna. Den slutliga debiteringen kan vara högre än summan som verifierats i förväg. 

En laddning startas i appen ABC-mobiili antingen före eller efter att laddkabeln har anslutits till fordonet enligt fordonstillverkarens anvisningar. Laddtransaktionen och debiteringen avslutas genom att lösgöra kabeln från fordonet enligt anvisningarna för tjänsteanvändarens fordon. Ett kvitto över laddtransaktionen skapas till ABC-mobiili-användaren.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Tjänsteanvändaren ska säkerställa med fordonstillverkaren eller i fordonets bruksanvisning att fordonets laddsystem eller bränsle är kompatibelt med laddningen eller tankningen. ABC ansvarar inte för några fel som beror på fel på fordonet eller felaktigheter i tillverkarens anvisningar, på kundens tillvägagångssätt eller på att fordonet inte heller i övrigt är kompatibelt med det laddsystem eller det bränsle som tillhandahålls på stationen. Tjänsteanvändaren är även skyldig att iaktta de anvisningar som anges på stationen eller i mobilappen.

Det är tillåtet att använda tjänsten endast om kunden själv är närvarande på ABC-stationen. Tjänsteanvändaren använder tjänsten på eget ansvar.

KUNDTJÄNST FÖR ABC-LADDNING

Vid eventuella feltillstånd ska du följa informationen både i ABC-mobiili och på laddstolpen. I oklara situationer kan du kontakta kundtjänsten för ABC-laddning på numret 010 768 0080 (0,084 €/minut). Numret finns angivet på laddstationen.

ÖVRIGA VILLKOR

Dessa laddningsvillkor kan ändras när Tjänsten kompletteras. Kunden informeras om relevanta ändringar i villkoren i mobilappen på ett sätt som SOK anser vara lämpligt. Villkoren gällande nya funktioner uppdateras utan separat meddelande till kunden.

Bestämmelserna om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen tillämpas inte på dessa specialvillkor.