MOBIILIPESUJEN ENNAKKO-OSTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

Mobiilipesujen (”jäljempänä mobiilipesut”) ennakko-ostamista koskevat erityisehdot. Lisäksi näihin ehtoihin sovelletaan täydentävästi S-ryhmän digitaalisten palveluiden käyttöehtoja.

Pesujen osalta palveluntarjoajana ja sopijapuolena toimii osuuskauppa, jonka toimipaikan yhteystiedot ilmoitetaan sovelluksessa.

ENNAKKOON OSTETTAVAT MOBIILIPESUT

SARJAPESUT

Asiakas voi ostaa mobiilipesuja sarjapesuina, jolloin asiakas saa sovelluksessa pesuihin paljousalennuksen. Ennakkoon voi ostaa joko kolme tai viisi kappaletta tiettyä pesua sisältävän sarjan. Sarjapesut eivät ole ajoneuvokohtaisia. Sarjapesut ovat voimassa tietyn ajan ostohetkestä eteenpäin, jonka jälkeen niitä ei voi enää käyttää. Voimassaolon päättymispäivämäärä ilmoitetaan ostohetkellä.

KUUKAUSIPESU

Asiakas voi ostaa mobiilipesuja kuukausitilauksella. Kuukausipesutilaus on ajoneuvokohtainen ja se liitetään auton rekisterinumeroon (yksi voimassa oleva tilaus / rekisterinumero). Rekisterinumeroa ei voi muuttaa ensimmäisen toteutuneen kuukausipesun jälkeen. ABC-mobiili-sovelluksen Minä -osiosta voi tarkistaa, millä asemilla kuukausipesu käytettävissä, kuinka monta pesua on käytetty tilausjaksolla, sekä päivittää maksukortin tietoja.

Kuukausipesutilaus mahdollistaa kahdeksan (8) pesua ostohetkestä seuraavan 30 päivän aikana (”pesukausi”). Pesukauden päättyessä kuukausipesutilaus uusitaan automaattisesti, jolloin asiakkaalla on käytössä uusi pesukausi.

Kuukausipesutilauksen voi päättää koska tahansa. Kuukausipesutilauksen voi päättää ABC-mobiili-sovelluksen Minä -osion mobiilipesu-kohdasta valitsemalla: 1) kyseisen kuukausipesutilauksen, 2) ”Lopeta kuukausipesutilaus”. Kuukausipesun tilausjakson päättäminen ei johda rahalliseen hyvitykseen, vaan kuukausipesutilausta voi käyttää jo maksetun laskutusjakson loppuun asti.

Mikäli kuukausipesutilausta ei voida veloittaa, palvelun käyttö estyy toistaiseksi. Tämä sopimus päättyy, jos kuukausipesutilausta ei voida veloittaa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tilausjakson alusta.

Kuukausipesutilauksen hinta voi muuttua tuotanto- tai palvelukustannusten muuttuessa. Hinnankorotuksesta asiakasta tiedotetaan sähköpostitse yhtä (1) kuukautta etukäteen. Jos hinnan korotukseen on alle yksi (1) kuukausi, seuraavan veloituksen määrä näytetään oston yhteydessä.

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN KÄYTTÖÄ

Kuluttaja-asiakas voi peruuttaa ennakkoon ostetun sarja- tai kuukausipesun 14 vrk kuluessa, mikäli kuluttaja ei ole käyttänyt lainkaan sarja- tai kuukausipesuun sisältyviä pesuja. Jos yksittäinen pesu on käytetty, peruutusoikeutta ei ole. Kuluttaja-asiakas voi peruuttaa ennakko-oston täyttämällä sovelluksesta löytyvän palautelomakkeen (Minä-osio ”Palaute sovelluksesta”) yhteystietoineen ja liittämällä ostokuitin (Historia-osio).

MOBIILIPESUJEN ENNAKKO-OSTAMISEEN LIITTYVÄT MUUT EHDOT

Ennakkoon ostettavien Mobiilipesujen osalta sopimus syntyy palvelua tarjoavan osuuskaupan ja asiakkaan välillä. Asiakkaalta ei veloiteta lisäkuluja pesupalveluiden käyttämisestä. Ennakkoon ostettuja Mobiilipesuja voidaan käyttää vain osuuskaupan alueella, jolta pesut on ostettu ja toimipaikoissa, joissa ostettu pesu on tarjolla toimipisteen aukioloaikana. Toimipaikat, joissa ennakkoon ostettu Mobiilipesu on käytettävissä, ilmoitetaan oston yhteydessä.

Asiakas voi olla pesujen ongelmatilanteissa olla yhteydessä toimipaikkaan, johon ongelmatilanne kohdistuu. Toimipaikkojen yhteystiedot ovat saatavilla sovelluksesta (toimipaikan Asema-välilehti).

Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos palveluntarjoaja ja asiakas eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Nämä sopimusehdot voivat muuttua. Sopimusehtojen olennaisista muutoksista tiedotetaan asiakasta sovelluksessa etukäteen, jolloin asiakkaalla on mahdollista päättää sopimus tai jatkaa uusilla ehdoilla.

Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaisusuositusta: Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki.

Nämä ehdot ovat toisinnettavissa osoitteessa: https://www.abcasemat.fi/abcmobiili-ostoehdot