Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Den registeransvarige: SOK ABC-kedjestyrning, Flemingsgatan 34, PB 1 00088 S-gruppen

Registrets namn: Marknadsföringsregister för ABC-stationernas webbtjänster

Ändamål med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål): De uppgifter du har uppgett på formuläret sparas i SOK ABC-kedjestyrningens marknadsföringsregister. Marknadsföringsregistret används i ABC-stationernas marknadsföring. Vi lagrar inte föråldrade eller onödiga uppgifter i registret. De uppgifter du har uppgett på formuläret lämnas inte ut till tredje parter.

Registrets datainnehåll: I marknadsföringsregistret sparas endast de uppgifter du har uppgett på formuläret. Vanligen innehåller formuläret följande uppgifter: förnamn, efternamn, ålder, e-postadress, postadress, postnummer, postanstalt och telefonnummer.

Regelmässiga uppgiftskällor: Personuppgifter samlas endast in med formuläret, och uppgifterna i registret uppdateras inte från andra uppgiftskällor.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter: De uppgifter du har uppgett lämnas inte ut till tredje parter för användning.

Skydd av registret: Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och tekniska medel. Databaserna finns i låsta och övervakade lokaler, och endast namngivna personer har tillgång till uppgifterna.

Rätt till insyn: Den registrerade har enligt 26 § i personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har sparats i registret, eller att registret inte innehåller några uppgifter om denne. En skriftlig begäran om insyn ska skickas undertecknad till adressen:
SOK ABC-kedjestyrning, PB 1, 00088 S-GRUPPEN

ABC Burger: Kaksi kerrosateriaa 10 € Puutarhamarjapiirakka ja kahvi S-Etukortilla 3,30 € Kanapekonirieska 4,20 € Vottosen makkarat S-Etukortilla 12,90 € Lohi ja peruna-juurespaistos 15,90 € Lämmin härkäpapuleipä 14,40 € Rapea maalaiskanasalaatti S-Etukortilla 11,90 € Rapsakat kanafileet 6,90 €