AJONEUVOPALVELUIDEN ERITYISEHDOT

Päivitetty 1.9.2023

SOPIJAPUOLET JA TAUSTA

Näitä erityisehtoja sovelletaan käyttäessä sähköajoneuvon latauspalvelua tai tankkausta ABC-mobiilin kautta S-ryhmän toimipisteissä (jäljempänä ”Palvelu”). Lisäksi näihin ehtoihin sovelletaan täydentävästi S-ryhmän digitaalisten palveluiden käyttöehtoja.

Asiakas voi käyttää palvelua kertalatauksiin ilman S-ryhmän asiakkuutta luomalla tunnuksen palveluun.

SOK tarjoaa ABC-mobiilin digitaalisen alustan palveluiden myymiseksi ja vastaa digitaalisen alustan tarjoamisesta. Tuotteiden myynnin ja niihin liittyvien sopimusehtojen osapuolena toimii osuuskauppa, jonka toimipaikan yhteystiedot ilmoitetaan sovelluksessa ja kuitissa.

VELOITUKSET

Latauksen hinta kerrotaan mobiilisovelluksessa ja hinnat voivat muuttua milloin tahansa. Latauksen hinta voi vaihdella asiakas- tai asemakohtaisesti.

Asiakkaalta veloitetaan Palvelussa määritetty hinta, joka voi esimerkiksi perustua latausaikaan, käytettyyn energiaan määrään tai polttoaineen hintaan.

Kaikki veloitukset tehdään suoraan asiakkaan ilmoittamalta ja valitsemalta maksukortilta. Mikäli maksukorttia ei voida veloittaa, ABC pidättää oikeuden laskuttaa maksut asiakkaalta. Veloitus voi olla tehtyä katevarausta suurempi.

Lataus käynnistetään ABC-mobiili -sovelluksella joko ennen tai jälkeen latauskaapelin kytkemistä ajoneuvoon ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan. Lataustapahtuma ja veloitus päätetään irrottamalla kaapeli ajoneuvosta palvelun käyttäjän ajoneuvon ohjeiden mukaisesti. Lataustapahtumasta muodostuu kuitti ABC-mobiiliin käyttäjälle.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Palvelun käyttäjän on varmistettava ajoneuvon valmistajalta tai ajoneuvon käyttöohjeista, että ajoneuvon latausjärjestelmä tai polttoaine on yhteensopiva latauksen tai tankkauksen kanssa. ABC ei vastaa mistään virheestä, jotka johtuvat ajoneuvon viasta tai valmistajan ohjeiden virheellisyydestä, asiakkaan omasta menettelystä tai ettei ajoneuvo ole muutenkaan yhteensopiva aseman latausjärjestelmän tai tarjottavan polttoaineen kanssa. Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan myös asemalla tai mobiiliapplikaatiossa esitettyä ohjeistusta.

Palvelua on sallittu käyttää ainoastaan, mikäli asiakas on itse läsnä ABC-asemalla. Palvelun käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuulla.

ABC-LATAUKSEN ASIAKASPALVELU

Mahdollisissa virhetilanteissa tulee seurata sekä ABC-mobiilin että lataustolpan tietoja. Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä ABC-latauksen asiakaspalveluun numeroon (010 76 80080, 0,084 €/min). Numero on näkyvillä latauspisteessä.

MUUT EHDOT

Näitä latausehtoja voidaan muuttaa Palvelun täydentyessä. Olennaisista ehtomuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mobiiliapplikaatiossa SOK:n parhaaksi katsomallaan tavalla. Uusia ominaisuuksia koskevat ehdot päivittyvät ilman eri ilmoitusta asiakkaalle.

Kuluttajasuojalain etämyyntisäännöksiä ei sovelleta näihin erityisehtoihin.