Uutiset

10.1.2021

Älydieseliä tankkiin Apsilta! Kysymyksiä ja vastauksia ABC:n Smart Dieselistä

Älydieseliä tankkiin Apsilta! Kysymyksiä ja vastauksia ABC:n Smart Dieselistä

1. Mikä tekee Smart Dieselistä älydieselin? Mitkä ovat keskeiset erot tavalliseen dieseliin?

Smart Diesel on ABC-ketjun korkealaatuinen diesel, jossa on monia huippuominaisuuksia, kuten

perinteistä diesellaatua täydellisempi palaminen, minkä johdosta moottorin lähipäästöt ovat

pienempiä. Smart Dieselillä ajettaessa moottori ei pelkästään pysy puhtaana, vaan

Smart Diesel jopa puhdistaa moottorin uutta vastaavalle tasolle. Smart Diesel parantaa moottorin

tehoa ja kestävyyttä sekä säästää ympäristöä pienempien päästöjensä avulla.

2. Miten Smart Diesel puhdistaa autoni moottorin?

Auton moottoriin kertyy karstaa ja likaa käytön aikana, Smart Dieselissä käytetyn puhdistavan

lisäaineen ansiosta moottori puhdistuu entiselleen. Puhdistumiseen vaadittu aika riippuu moottorin

likaisuusasteesta, mutta paras teho saavutetaan n. 3-4 tankillisen jälkeen. Eron moottorin

suorituskyvyssä huomaa kuitenkin jo yhden tankillisen jälkeen.

3. Miten Smart Diesel vaikuttaa autoni moottorin suorituskykyyn?

Dieselmoottorin likaantuessa sen suorituskyky laskee selvästi. Ajettaessa jo n. 2 %:n tehon laskun

huomaa auton moottorin suorituskyvyn hiipumisena. Smart Diesel pitää auton moottorin puhtaana ja

ylläpitää näin myös sen optimaalista suorituskykyä.

4. Vaikuttaako Smart Diesel autoni päästöihin?

Kun polttoneste palaa täydellisesti ja puhtaasti auton moottorissa, ovat auton lähipäästöt pienemmät.

Dieselpolttoaineen palamista ja syttymisherkkyyttä kuvaava arvo on setaaniluku. Mitä korkeampi

setaaniluku dieselpolttoaineella on, sitä täydellisempi palotapahtuma on moottorissa ja sitä kautta

myös lähipäästöt ovat pienemmät. Smart Dieselin setaaniluku on aina vähintään 60, kun taas

perusdieselin setaaniluku on tyypillisesti 51–55 välillä.

5. Pienentääkö Smart Dieselin käyttö autoni polttonesteen kulutusta?

Moottorin likaantuessa sen teho heikkenee ja saman tehon saadakseen kaasupoljinta joutuu

painamaan entistä kovempaa jolloin myös kulutus kasvaa. Moottorin puhdistamisella saadaan aikaan

myös säästöjä polttoaineen kulutuksessa.

6. Voidaanko autoon tankata sekaisin tavallista ja Smart Dieselillä?

Voidaan tankata sekaisin. Smart Dieselin ominaisuuksista saa kuitenkin auton moottorille parhaan

hyödyn, jos tätä tuotetta käyttää pidempään yhtäjaksoisesti.

7. Mistä tietää mitä tankkaan huoltoasemalla? Mistä tunnistan Smart Diesel -polttonesteen?

Smart Diesel -polttoneste merkitään jakelumittarissa aina Smart Diesel -tekstillä pistoolin yläpuolella,

sekä Smart Diesel -tuotenapilla polttonestepistoolissa.

8. Millaisiin autoihin Smart Diesel sopii? Vaatiiko se autolta jotain erityisteknologiaa?

Smart Diesel sopii kaikkiin dieselautoihin. Uusien autojen moottorit pystyvät hyödyntämään

huippulaatuisen dieselin ominaisuuksia parhaiten, mutta vanhempien autojen osalta Smart Dieselin

puhdistavat ominaisuudet ovat erityisen hyödyllisiä.

9. Vaikuttaako älydiesel moottorin käyttöikään tai kestävyyteen?

Smart Dieseliä käyttämällä moottori puhdistuu uutta vastaavalle tasolle ja moottorin suorituskyky

paranee.

10. Mistä voi saada tarvittaessa lisätietoa Smart Dieselistä?

Smart Dieselin tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedote, samoin kuin jakeluverkostotiedot löytyvät verkkosivuiltamme.

Näytä kaikki