SPECIALVILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BETALKORT SOM SPARATS I ABC-MOBIILI

Utöver dessa villkor tillämpas som komplement S-gruppens användarvillkor för digitala tjänster.

Sparande och användning av betalkort i ABC-mobiili förutsätter att kortspecifika kontaktuppgifter (som namn, telefonnummer, e-postadress och kortets faktureringsadress) anges. Kortspecifika kontaktuppgifter samlas för att kortutfärdaren ska kunna autentisera kunden starkare och hindra oegentligheter i anslutning till betalningstransaktioner.

Uppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister används för att på förhand fylla i kortspecifika kontaktuppgifter som kunden senare kan ändra specifikt per kort. Kortspecifika kontaktuppgifter är en fristående del av S-gruppens ägarkunds- och kundregister och att fylla i kortuppgifter uppdaterar inte de huvudsakliga kontaktuppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

I samband med varje betalningstransaktion förmedlas det använda betalkortets kontaktuppgifter till betaltjänstleverantören Verifone Finland Oy som förmedlar uppgifterna vidare till kortutfärdaren tillsammans med information om den mobila enheten. Verifone Finland Oy ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt Verifones dataskyddsbeskrivning.

Egentliga kortuppgifter (kortnummer, giltighetstid eller bekräftelsekod) lagras inte i S-gruppens register, utan i S-gruppens ägarkunds- och kundregister finns endast en teknisk nyckel som hänför sig till kortet samt ovan nämnda kontaktuppgifter. Betalkortets uppgifter kopplas till kunden med en teknisk nyckel.