ABC-Mobiilin käyttöehdot

TIIVISTELMÄ MUUTOKSISTA KÄYTTÖEHTOIHIN

Sovelluksen käyttöehtoihin on tullut muutoksia ABC-mobiilin kehittyessä. Tässä tiivistelmä muutoksista:

  • ABC-mobiilissa on nyt mahdollista ladata sähköajoneuvoja. Sähköajoneuvojen latauksen sovelletaan ajoneuvopalveluiden erityisehtoja.
  • Olemme yhdistäneet eri palveluita koskevat erityisehdot tämän sopimuksen alaiseksi.

ABC-MOBIILIN KÄYTTÖEHDOT

Näitä sopimusehtoja sovelletaan ABC-mobiili –sovellukseen (jäljempänä ”ABC-mobiili” tai ”sovellus”). Käyttöehtojen hyväksyminen on ehtona palvelun käyttöönotolle, jonka sovellusta käyttävä luonnollinen henkilö (”asiakas”) hyväksyy. Asiakas hyväksyy käyttöehdot jatkaessaan palvelun käyttöä. Asiakas voi käyttää sovellusta ilman S-ryhmän asiakkuutta.

ABC-mobiilissa on mahdollista käyttää autopesupalveluita, tilata ruokaa, tankata tai ladata ajoneuvoa. Jokaiseen eri toimintoon sovelletaan eri erityisehtoja sekä tätä sopimusta, jotka asiakas hyväksyy käyttäessään tiettyä palvelua ABC-mobiilin kautta.

Nämä sopimusehdot ovat nähtävillä verkkosivuilla osoitteessa www.abcasemat.fi/abcmobiili, josta asiakas voi toisintaa ne. Lisäksi näihin käyttöehtoihin ja tämän sovelluksen palveluihin sovelletaan täydentävästi Omat tiedot -palvelun käyttöehtoja.

ABC-sovellus ja sopimuksen osapuolet

ABC-mobiili on ABC:n asiakkaille tehty sovellus. Sovellus mahdollistaa ABC:n palveluiden käyttämisen ja maksamisen mobiililla, mikäli olet syöttänyt maksukortin numeron sovellukseen.

ABC-mobiilin tarjoaja on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Fleminginkatu 34, PL 1, 00088 Helsinki, p. 010765858 (hinta 0.084 €/min).

SOK:n vastuu sovelluksesta

SOK pidättää oikeuden muuttaa sovellusta tai sulkea sen milloin tahansa. Sovelluksen palveluvalikoima voi laajentua tai supistua. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa sovelluksen tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. SOK omistaa sovelluksen kaikki immateriaalioikeudet ja asiakkaalla on milloin tahansa peruutettavissa oleva käyttöoikeus sovellukseen.

SOK:lla on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Muutokset hyväksytetään asiakkaalla sovelluksen kautta. Muutoksien hyväksyminen on edellytys sovelluksen käytön jatkamiselle.

Asiakkaan vastuu tietoturvasta ja maksuvälineistä

Asiakas on velvollinen säilyttämään päätelaitetta turvallisessa paikassa ja vastaa sovelluksen huolellisesta käytöstä sekä päätelaitteen tietoturvasta. Asiakas ei saa syöttää sovellukseen maksukorttia, mikäli päätelaite on murrettu tai siihen on asennettu valmistajan ohjeiden vastainen päivitys.

Mikäli päätelaite on kadonnut tai ei ole muuten enää asiakkaan hallussa, asiakas on velvollinen lakkauttamaan sovellukseen liitetyt maksukortit ja ilmoittamaan asiasta viipymättä kyseisen maksukorttiyhtiön sulkupalveluun.

Tietosuoja ja henkilötietojen käyttö

Sovelluksen käyttö tallentaa tietoja S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Asiakkaasta tallennetaan asiakkaan syöttämät tiedot ja yksilöintitiedot, asiakkaan ostotapahtumat sekä sovelluksen analytiikkatietoja.

Analytiikkatietoja voidaan käyttää asiakkaalle suunnattuun markkinointiin ja ABC-mobiilissa esitettyjen sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Asiakas voi rajoittaa tämän sovelluksen markkinointi- ja analytiikkakäyttöä sovelluksen asetuksista, jolloin tietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Asiakkaan henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista on kerrottu tarkemmin S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

Sovellus pyytää asiakkaalta korttikohtaisia yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kortin laskutusosoite), mikäli asiakas tallentaa ja maksaa ostoksia maksukorteilla. Korttikohtaiset yhteystiedot kerätään, jotta kortinmyöntäjä voi tunnistaa asiakkaan vahvemmin ja estää maksutapahtumiin liittyviä väärinkäytöksiä.

Korttikohtaiset yhteystiedot esitäytetään S-ryhmän asiakas- ja asiakasomistajarekisterin tiedoilla, jotka asiakas voi korttikohtaisesti muuttaa. Korttitietojen syöttäminen ei päivitä S-ryhmän asiakas- ja asiakasomistajarekisterin pääasiallisia yhteystietoja, vaan korttikohtaiset yhteystiedot ovat itsenäinen osa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä.

Jokaisen maksutapahtuman yhteydessä maksuun käytetyn maksukortin yhteystiedot välitetään maksupalveluntarjoajalle Verifone Finland Oy:lle, joka välittää ne edelleen kortinmyöntäjälle yhdessä mobiililaitteen tietojen kanssa. Verifone Finland Oy vastaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteensa mukaisesti.

Varsinaisia korttitietoja (korttinumero, voimassaoloaika tai vahvistuskoodi) ei säilytetä S-ryhmän rekistereissä, vaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä on ainoastaan korttiin liittyvä tekninen avain sekä edellä mainitut yhteystiedot. Maksukortin tiedot yhdistetään teknisellä avaimella asiakkaaseen.

Sovelluksen käytön lopettaminen

Asiakas voi poistaa korttitietonsa sovelluksen kautta, jolloin se poistetaan rekisteristä. Asiakas voi lopettaa sovelluksen käytön poistamalla siitä kaiken tiedon ja lopettamalla sen käytön. Asiakas voi tarkistaa asiakasomistaja- ja asiakasrekisterin sisältämät tiedot S-kanavalla.

Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tämän sopimuksen riidanratkaisupaikka on Helsingin käräjäoikeus tai asiakkaan kotipaikka Suomessa.

Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi asiakkaan tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).