KÖRANVISNINGAR TILL STATIONEN

Stationsnamnet öppnar en navigationsapp.

KOM IHÅG ATT ANGE DITT UTLÄMNINGSSTÄLLE- ELLER BORDSNUMMER PÅ STATIONEN

Alla beställningar levereras till utlämningsställen eller bordet. Kom ihåg att ange ditt tresiffriga utlämningsställe- eller bordsnummer på stationen så att vi vet till vilket bord din beställning ska serveras. Alla bord i stationen som är avsedda för servering är numrerade.

BORDSNUMMER GAVS INTE

Utan bordsnummer kan inte beställningen levereras. Bordsnumret måste anges inom 10 minuter från det att maten är färdig.

BESTÄLLNINGSKOD OCH TELEFONNUMMER TILL STATIONEN

Beställningskoden är en bekräftelse på din beställning.

DÖLJA BESTÄLLNINGSVYN

Dölj beställningsvyn om du vill använda andra tjänster i ABC-mobil. Du kan tanka, ladda och tvätta bilen på vanligt sätt under det att matbeställningen är aktiv.

BESTÄLLNINGEN ÄR MOTTAGEN

Din beställning är mottagen men du ska också ange bordsnummer.

BESTÄLLNINGEN FÄRDIG, BORDSNUMRET SAKNAS

Om beställningen är färdig men bordsnumret saknas så ändras länken i överkanten till orange.

DIN BESTÄLLNINGEN GÅR UT OM 5 MINUTER

Länken ändras till röd när bordsnummer inte har angivits och din beställning har varit färdig i 5 minuter.

DIN BESTÄLLNING SERVERAS NU

Textfältet i din beställning ändras när din beställning serveras.